Univerzita spolupořádala v Římě konferenci k výročí kostela, svědka evropských dějin

Foto: archiv A. Trenty, v textu rome.czechcentres.cz
Monday 13 June 2022, 8:00 – Text: Martin Višňa

U příležitosti 400. výročí posvěcení kostela Panny Marie Vítězné v Římě, který je znám bohatou výzdobou interiéru, ale také jako symbol vítězství katolíků nad protestanty v roce 1620, uspořádala Univerzita La Sapienza společně s Univerzitou Palackého konferenci, na níž vystoupili odborníci z vysokých škol a dalších institucí z Itálie, Česka, Francie nebo Španělska.

Dvoudenní událost na půdě Univerzity La Sapienza, největší italské univerzity, a Národního římského muzea za podpory římského magistrátu, Českého centra Řím, Nadace Roma Sapienza a Sjednocené federace italských spisovatelů organizačně zajistil Andrea Trenta, doktorand studující v Římě i na olomoucké filozofické fakultě. Vědeckou garanci konferenci poskytli emeritní profesor novověkých dějin na Univerzitě La Sapienza Francesco Guy a církevní historik z Cyrilometodějské teologické fakulty UP Tomáš Parma.

„Záměrem konference bylo kostel Panny Marie Vítězné nejen popsat a zhodnotit po umělecké stránce, ale především poukázat na jeho roli coby místa paměti evropských dějin. Kostel je úzce spojen s vítězstvím katolíků nad protestanty na Bílé hoře. Na jeho hlavním oltáři je obraz s motivem klanění se novorozenému Ježíši, jehož postavám včetně Panny Marie a sv. Josefa nekatolíci propíchali oči. Tento obraz našel karmelitánský mnich Dominik à Jesu Maria, který do Čech přišel s vojskem, a nesl jej s sebou i do bitvy na Bílé hoře, kde se k němu modlil. Poté, co katolíci zvítězili, byl obraz umístěn do tehdy dokončovaného kostela v Římě, který byl později používán i k oslavám dalších vítězství, například nad Turky v roce 1683,“ uvedl Tomáš Parma, který i část konference moderoval.

V současnosti je podle něj kostel vnímán především jako svědek a připomínka důležitého momentu třicetileté války, závažného konfliktu, jehož ukončení znamenalo na nějakou dobu vytvoření rovnováhy sil v Evropě. „Pro nás je Bílá hora bolavým místem v dějinách, myslím ale, že pohled zvenčí a jistý odstup mohou přispět k jeho uzdravení a pomoci nám dívat se na naše dějiny trochu jinak,“ dodal docent Parma s tím, že konference v Římě se nesla v ekumenickém duchu a připomněla mimo jiné i to, že zatímco kultura umí sjednocovat, válka naopak rozděluje.

Konference, na níž se sešli četní odborníci na historii, dějiny umění či historii literatury z několika zemí a také třeba studenti římských středních škol, se zúčastnil i rektor UP Martin Procházka, který přítomné jménem Univerzity Palackého krátce pozdravil a přivítal. Zastoupení měla olomoucká univerzita také mezi vystupujícími. Své příspěvky přednesli doktorandi filozofické fakulty Tereza Lyčková a Petr Kopecký. 

„Můj příspěvek se věnoval událostem let 1618–1620, bitvě na Bílé hoře a jejím důsledkům pro české země z pohledu českých nekatolíků na příkladu práce českého protestantského autora Pavla Skály ze Zhoře. Jeho dílo je českými historiky dlouhodobě ceněno, jelikož během popisovaných událostí se nacházel v Praze, kde působil jako úředník direktorské a následně královské kanceláře, a po bitvě na Bílé hoře odešel do exilu v Sasku,“ přiblížila své online vystoupení na konferenci Tereza Lyčková.

Výstupem události bude publikace shrnující přednesené referáty i další příspěvky, která vyjde v příštím roce.

Účast na konferenci k výročí římského kostela byla jedním z mnoha bodů pracovního pobytu rektora UP a jeho doprovodu, jehož součástí byl i vedoucí zahraničního oddělení UP Dalibor Mikuláš, v Itálii. Zástupci olomoucké univerzity mimo jiné navštívili Neapolskou univerzitu Fridricha II., kde rektor Martin Procházka jednal se svým protějškem Matteem Loritem o rozšíření a prohloubení spolupráce obou vysokých škol, které jsou zapojené do aliance Aurora. Rektor UP se setkal také se zástupci Univerzity La Sapienza s cílem znovuobnovit memorandum o porozumění coby základní dohodu o vzájemné spolupráci. S velvyslancem ČR u Svatého stolce, republiky San Marino a Suverénního řádu maltézských rytířů Václavem Kolajou a rektorem Papežské koleje Nepomucenum Romanem Czudkem olomoucký rektor jednal o podpoře studentských a akademických výměnných kontaktů v oblasti teologie, s velvyslankyní ČR v Itálii na Maltě Hanou Hubáčkovou zase mimo jiné o možnosti studentských stáží na velvyslanectví. Tomáš Parma pak navštívil soukromou církevní univerzitu LUMSA, s níž byla uzavřena smlouva Erasmus pro oblast sociální práce a etiky v mediální komunikaci.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)