Univerzita vybrala koordinátorku udržitelného rozvoje. Stala se jí Zuzana Huňková

Zuzana Huňková.
Foto: Vojtěch Duda
Thursday 11 March 2021, 12:00 – Text: Ivana Pustějovská

Univerzita Palackého bude mít nového koordinátora, přesněji koordinátorku udržitelného rozvoje. Zprofesionalizuje se tak aktuální agenda, kterou univerzita v oblasti ekologie, životního prostředí nebo udržitelnosti řeší na různých úrovních a různými cestami. Novou tváří „přes životní prostředí“ je absolventka Přírodovědecké fakulty UP Zuzana Huňková.

Jaké má představy o své práci? Jaké priority? A co pro ni osobně znamenají slova jako ekologie a životní prostředí? I na to odpovídá Zuzana Huňková v rozhovoru pro Žurnál Online.

Proč jste se rozhodla ucházet o místo koordinátora udržitelného rozvoje na UP?

Na Univerzitě Palackého jsem vystudovala bakalářský obor Mezinárodní rozvojová studia a již za studií jsem udržitelnému rozvoji, ekologii a ochraně životního prostředí věnovala velký význam a osobní zájem. Proto jsem se rozhodla psát bakalářskou práci na téma Plýtvání jídlem v České republice, v rámci které jsem provedla poměrně rozsáhlý výzkum v Olomouckém kraji a došla k velice zajímavým výsledkům. Během studií jsem se také zúčastnila rozvojové stáže v Brazílii, která se zabývala Rozvojovými cíli tisíciletí navrženými OSN, dnes známé jako Cíle udržitelného rozvoje, a získala tak vhled do daného tématu z pohledu rozvojové země. Když jsem se pak po více než třech letech působení v zahraničí rozhodla vrátit do České republiky a zjistila, že „moje“ univerzita hledá člověka na pozici koordinátora udržitelného rozvoje, neváhala jsem ani vteřinku. Věděla jsem, že uspět by pro mě znamenalo věnovat se oboru, který pro mě má nesmírný význam a potenciál. Zároveň by to byla i možnost pomáhat zvyšovat kredit naší univerzity.

Budete na UP historicky první profesionál na této pozici. S jakými představami na toto místo nastupujete?

Věřím, že již samotné rozhodnutí obsadit podobnou pozici je velmi důležité. Je podle mě důkazem, že si vedení univerzity uvědomuje, že udržitelný rozvoj není jen vágní pojem, ale budoucnost, kterou má smysl se vydat, protože nám přinese ovoce. Zároveň vím, že již teď je na univerzitě mnoho lidí, u kterých toto téma rezonuje, a moje úloha bude především se s nimi spojit, navázat spolupráci, dát jim správný směr a strukturu a realizovat zajímavé nápady a projekty. Chtěla bych menšími krůčky pomoci vytvořit univerzitu, která bude konkurenceschopná, ekonomicky i energeticky co nejvíce soběstačná a bude mít otevřené dveře pro všechny.

Jak by se měla univerzita podle vás proměnit? Co je možné udělat v krátkodobém a co v dlouhodobém horizontu?

Především bych chtěla pokračovat a dále rozvíjet již dobře zaběhnuté projekty, jako je UPbike, freeshop, Dolej si a další, ale také zajistit snížení používání věcí na jedno použití a snižování produkce odpadu, zajištění maximální možné recyklace nebo šetření energií a vodou. V dlouhodobém horizontu bych chtěla dospět do bodu, kdy bude univerzita energeticky co nejvíce soběstačná a bude mít minimální produkci oxidu uhličitého. Bude působit jako příklad v regionu a udávat směr udržitelného rozvoje. Bude poskytovat kvalitní služby na všech úrovních, zaměstnávat odborníky a vychovávat novou generaci, pro kterou bude udržitelný rozvoj jediný možný směr. Ale to je opravdu běh na dlouhou trať a je důležité začít od malých krůčků a projektů a pomalu se tak vypracovat.

Máte rámcovou představu, jak budete spolupracovat vedle vedení školy, Akademického senátu UP a fakult například i se studenty?

Spolupráci se studenty považuji za klíčovou. Sama jsem se během studií zapojila do studentské organizace ESN a vím, že mi to přineslo mnoho možností a zkušeností a zároveň že jsme jako studenti dokázali poměrně velké věci. Proto vím, že zapojení studentů nám přinese nejen nové nápady a podněty, ale pomůže k jejich motivaci se v daném oboru vzdělávat. Chtěla bych blíže spolupracovat se spolky, jako je Udržitelný Palacký, které organizují skvělé projekty a motivovat další studenty formou soutěží k realizaci jejich nápadů nebo startupů. Zároveň bych chtěla zařadit udržitelný rozvoj do vzdělání všech studentů univerzity, aby napříč všemi obory věděli, o co se jedná, proč je důležitý a co nám přinese, budeme-li se jím řídit. Pokud se nám podaří studenty v tomto směru kvalitně vzdělat, máme z půlky vyhráno.

Co vlastně pro vás osobně znamenají ona mediálně nadužívaná slova udržitelný a ekologický?

Řekla bych, že jsem již od začátku studií „postižená“ danými slovy, protože hrála důležitý význam v oboru, který jsem studovala, tudíž pro mne nikdy nebyla cizí. Nicméně udržitelný pro mě znamená něco, co může v daném rytmu/chodu fungovat navždy, něco, co se nikdy nevyčerpá nebo neunaví, nezničí. Ekologický je pro mě více vztažený k přírodě samotné. Neberu ji jako věc, ze které si můžeme brát cokoli nebo se k ní chovat, jak se nám zachce, jenom proto, že je zdarma a pro všechny, ale musíme jí i dávat a chránit ji. Chovat se ekologicky a udržitelně pro mě znamená dělat menší oběti, které ale mohou vést k velkým změnám, budeme-li je dělat všichni. Proto je můj oblíbený citát od Edmunda Burkeho: „Nikdo nedělá větší chybu než ten, kdo nedělá nic v domnění, že to málo, co udělat může, je bezvýznamné.“ A to je pro mě zásadní, protože vím, že se nechci dostat do bodu, abych svým vnoučatům říkala: Kdysi v tomto rybníce plavaly ryby místo odpadků nebo že bylo večer možné vidět hvězdy na obloze. Chci, aby další generace měly stejné možnosti, jako máme my teď.

Zuzana Huňková (* 1993) – Absolvovala bakalářské studium Mezinárodních rozvojových studií na PřF UP. V magisterském studiu pokračovala na Univerzitě Karlově v oboru Globální migrační a rozvojová studia. Během studia absolvovala několik zahraničních stáží a studií. V roce 2013 se zúčastnila dvouměsíční rozvojové stáže ve městě Bauru v Brazílii, kde spolupracovala v mezinárodním týmu studentů na projektu zabývajícím se Rozvojovými cíli tisíciletí. Studovala jeden semestr na Univerzitě v Las Palmas de Gran Canaria na programu Erasmus, kde se naučila dobře španělsky. V roce 2015 byla vybrána Evropskou komisí na reprezentaci pavilonu Evropské unie na EXPU 2015 v Miláně. V březnu 2016 odjela na dvouměsíční stáž do Kambodže, kde pracovala jako dobrovolník pro neziskovou organizaci AHHA Education a v rámci které napsala diplomovou práci zabývající se vybranými problémy základního vzdělávání v Kambodži. V roce 2017 absolvovala další semestrové studium na programu Erasmus+, tentokrát na univerzitě Bicocca v italském Miláně, kde se posléze rozhodla zůstat a pracovat.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)