Univerzita vyzývá studenty a pedagogy: Zapojte se do výzkumu dopadů pandemie covidu-19

Grafika: Žurnál UP
Thursday 10 June 2021, 10:00 – Text: Ivana Pustějovská

Jak se vyučujícím a studentům českých vysokých škol daří v době covidové? Jak se vyrovnávají s distanční výukou? Jak se proměnily jejich životní a pracovní podmínky? Na tyto i další otázky by měla odpovědět studie, v níž výzkumníci oslovili 23 českých vysokých škol, včetně Univerzity Palackého. Studenti i pedagogové mohou vyplnit anonymní dotazník na konci tohoto textu.

„Budeme velmi rádi, když se do studie zapojí naši studenti i učitelé v co největší míře. Máme za sebou složitou dobu, kdy se proměnil dosavadní zavedený způsob výuky, a nás velmi zajímá zpětná vazba jak vyučujících, tak studentů. Chceme zjistit, co se osvědčilo, a naopak vědět, co nefungovalo a z čeho se můžeme poučit,“ uvedl prorektor pro studium Vít Zouhar.

Kromě toho, že studie, na níž se podílí zhruba dvacítka psychologů a sociologů z několika vysokých škol a Akademie věd ČR, poskytne zapojeným školám zpětnou vazbu, bude sloužit i výzkumným účelům. Projekt totiž navazuje na úspěšné šetření, které v květnu 2020 uskutečnil Sociologický ústav AV ČR a Fakulta sociálních věd UK. Tehdy odborníci mapovali životní a studijní situaci studentů. Studie byla součástí mezinárodního výzkumu International COVID Well-being Study (ICSWS). Zúčastnilo se jí v České republice na sedm tisíc studentů ze sedmi větších vysokých škol, včetně Univerzity Palackého. „Výsledky loňské studie byly poskytnuty zapojeným univerzitám a posloužily jako podnět pro jejich fungování v dalším akademickém roce. Základní zjištění jsme shrnuli v tiskové zprávě (zde),“ připomenul hlavní koordinátor projektu Petr Soukup z Institutu sociologických studií FSV UK. Dotazník je možné vyplňovat do 25. 6. 2021

Více informací ZDE.

Dotazník pro studenta ZDE.

Dotazník pro pedagoga ZDE.

Back