Univerzita zavádí pro studenty kreditovou banku

Studenti UP.
Ilustrační foto: Vojtěch Duda
Wednesday 14 June 2017, 8:00 – Text: Ivana Pustějovská

S novým akademickým rokem vstoupí po prázdninách na Univerzitě Palackého v platnost i novelizovaný Studijní a zkušební řád (SZŘ). Přinese pro studenty hned několik novinek, jednou z nich je i  kreditová banka pro předměty typu C, tedy volitelné, které bezprostředně nesouvisí se studiem jejich oboru.

Studium na UP je podle Studijního a zkušebního řádu organizované v kreditovém systému. Student, který chce úspěšně dojít ke státní závěrečné zkoušce, musí podle SZŘ získat stanovený počet kreditů. Dostává je za povinné předměty typu A, povinně volitelné typu B a volitelné typu C, které může získat i na jiných fakultách nad rámec předmětů stanovených studijním plánem. Právě podmínky pro zisk kreditů v třetí kategorii se mění od nového akademického roku.

Student bude mít nově k dispozici kreditovou banku a v ní daný limit kreditů, který může použít pro zápis volitelných předmětů z jiné než vlastní fakulty.  Celkový limit těchto kreditů byl vedením univerzity stanoven na dva za jeden rok studia. Student bakalářského programu se standardní dobou studia tři roky tak získá celkem šest kreditů, student dvouletého navazujícího magisterského programu celkem čtyři kredity a podobně.

„Kreditová banka vznikla proto, aby si studenti na UP mohli i nad rámec svých studií dále zapisovat předměty na ostatních fakultách a přitom bylo možné vyvážit jejich pohyb mezi fakultami.  Kreditová banka byla navržena tak, aby studenti nebyli omezováni ve volbě z pestré nabídky předmětů UP, ale aby svou volbu pečlivě uvážili a zapisovali si jen ty, které jim co nejvhodněji doplní studium,“ vysvětlil prorektor Vít Zouhar.

V praxi to funguje tak, že v Informačním systému STAG (IS STAG) se kreditová banka zobrazuje jako tzv. zápisové propustky. Na stránce s přehledem splněných předmětů vidí každý uživatel daný limit. Pokud si bude chtít student zapsat předmět, na který už nemá dostatek kreditů, systém mu to nedovolí. Pokud si ale už zapsaný předmět typu C v termínu zápisu odepíše, kreditová banka mu limit zpět navýší.  

„Již v současné době mohou fakulty omezovat zápisy volitelných předmětů tím, že u vybraných předmětů zakáží jejich zápis jako volitelného předmětu typu C. Děje se to zejména u předmětů natolik specializovaných a provázaných s jinými předměty studijních plánů oborů, že by jejich samostatné studium v podobě volitelného předmětu nebylo vhodné,“ připomněl Jiří Pospíšil, koordinátor IS STAG. Jak dodal, opatření kreditové banky přistupuje k problematice zápisů volitelných předmětů z opačné strany, zavedením jistého omezení na straně studenta. „Studenti jsou tak oběma omezeními vedeni k tomu, aby jejich volba volitelných předmětů z jiné než vlastní fakulty byla dobře uvážená,“ řekl Jiří Pospíšil.

Novelizovaný Studijní a zkušební řád Univerzity Palackého bude platit od 1. září 2017.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)