Univerzitu navštívil finský velvyslanec

Návštěva finské delegace na UP.
Foto: David Kresta.
Tuesday 31 October 2023, 13:00 – Text: David Kresta

Na oficiální návštěvu zavítali v tomto týdnu do Olomouce finský velvyslanec Pasi Tuominen a obchodní rada finského velvyslanectví Mika Lautanala. Na půdě Univerzity Palackého je přivítal prorektor pro strategii a vnější vztahy Michal Malacka, který také vedl jednání, jehož se účastnili rovněž zástupci Lékařské fakulty a Fakulty zdravotnických věd UP.

„Mluvili jsme o anglických studijních programech, které nabízí tyto dvě fakulty, ale také o nabídce dalších studijních programů pro zahraniční studenty na všech našich fakultách. Pan velvyslanec deklaroval zájem finských univerzit o oboustrannou spolupráci. V oblasti vědy a výzkumu je podle slov finského obchodního rady, který pana velvyslance doprovodil, zájem firem ve Finsku o spolupráci zejména v oblasti zdravotnictví a farmacie, ale i v dalších oborech průmyslu,“ uvedl prorektor Michal Malacka.

Proděkan pro zahraniční vztahy a General Medicine LF UP Milan Raška a proděkanka pro zahraniční vztahy a internacionalizaci FZV Jarmila Zimmermannová hovořili s finskými hosty o možnostech mezinárodní spolupráce a aktivitách, mezi něž patří mobility studentů a akademiků, mezinárodní výukové programy v anglickém jazyce a mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu. „Diskutovali jsme rovněž o možnosti mezinárodních evropských projektů a konsorcií, zaměřených na oblast medicíny a zdravotnických věd. Nosnými tématy jednání byly kromě zdraví a well-being rovněž udržitelnost a environmentální souvislosti,“ přiblížila Jarmila Zimmermannová.  

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)