Univerzitu navštívil velvyslanec Velké Británie a Severního Irska

Během návštěvy Univerzity Palackého se Matthew Field, velvyslanec Velké Británie a Severního Irska (v popředí vpravo) setkal i s profesorem Jaroslavem Peprníkem (v popředí vlevo). S velkým zájmem si poslechl jeho životní i profesní příběh.
Fotogalerie: Vojtěch Duda a Denisa Pavelková
Tuesday 7 November 2023, 14:30 – Text: M. Křížková Hronová a M. Šaradínová

Matthew Robert Field, velvyslanec Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, navštívil Univerzitu Palackého. Jeho první zastávkou byla katedra anglistiky a amerikanistiky, poté jej v pracovně rektora přivítal prorektor a statutární zástupce rektora Michal Malacka. Součástí nabitého programu byla i návštěva vysokoškolského ústavu CATRIN.

V rámci návštěvy Olomouckého kraje zavítal na Univerzitu Palackého Matthew Robert Field, velvyslanec Velké Británie a Severního Irska. Diplomat, který úřad převzal zkraje letošního roku, se na olomouckou univerzitu vydal v doprovodu vědeckého atašé britského velvyslanectví v Praze Otakara Fojta. Nejprve se zastavili na katedře anglistiky a amerikanistiky filozofické fakulty.

„Bavili jsme se o možnostech spolupráce, respektive o jeho další návštěvě naší katedry s případnou přednáškou či diskuzí. Pan velvyslanec se především chtěl osobně potkat s profesorem Jaroslavem Peprníkem, podle jehož učebnice se učily celé generace Čechů,“ uvedl Ondřej Molnár, vedoucí katedry. V jeho pracovně se pak i schůzka, během níž významný český filolog, lingvista, amerikanista a vysokoškolský pedagog svou bohatou životní i profesní cestu shrnul, uskutečnila.

„Na úvodní poznámku pana velvyslance, že jistě toho hodně pamatuji, jsem řekl, že se blíží výročí mého prvního veřejného vystoupení. Před pětasedmdesáti lety, ve svých jednadvaceti, jsem měl v Britském institutu v Brně na Remembrance Day (11. 11.) přednášku o svých deseti týdnech strávených v Británii. Sestávaly ze čtyř týdnů Letní školy Londýnské univerzity, po nich následovaly práce na žních na farmě v Severním Yorkshiru. Na farmě jsem si vydělal peníze na čtyři autostopy. I o těch jsem mu potom vyprávěl a výklad jsem uzavřel informací o tom, jak za všechno dobré se v životě platí. Já za to platil o dva roky později, když jsem se na čtyři roky ocitl v PTP, dva roky na šachtě Gottwald a dva roky jsem stavěl byty pro důstojníky,“ řekl Jaroslav Peprník k setkání, během nějž hovořil nejen o svých dobrodružstvích v poválečné Británii a pozdějším nedobrovolném pobytu v Pomocných technických praporech, ale i o své dlouholeté filologické kariéře. Matthew Field pak své setkání s profesorem Peprníkem shrnul na svém profilu na platformě X slovy: „Málokterý Čech udělal pro výuku angličtiny tolik jako profesor Jaroslav Peprník. V 96 letech je stále aktivním členem profesorského sboru. Inspirativní muž.“

Že se jednalo o vůbec první návštěvu Univerzity Palackého zaznamenal Matthew Field i v Pamětní knize UP, a to při návštěvě pracovny rektora UP, kde jej přivítal jeho statutární zástupce Michal Malacka. Po tomto krátkém setkání se v doprovodu vědeckého atašé britského velvyslanectví vydal do Českého institutu výzkumu a pokročilých technologií UP, kde jej s tamním výzkumem seznámil ředitel Pavel Banáš.

Matthew Field se seznámil nejen s výzkumem vědeckého centra, ale i s jeho výsledky a v neposlední řadě i s formami spolupráce tohoto centra s univerzitami a výzkumnými institucemi ve Velké Británii. Diplomat zavítal také do několika laboratoří pro materiálový i rostlinný výzkum.

„Jsem moc rád, že jsem během své návštěvy Olomouckého kraje mohl na Univerzitě Palackého navštívit centrum CATRIN, které je symbolem špičkové české vědy. Spolupráce s britskými univerzitami, včetně Univerzity v Cambridge a Imperial College London, mě moc těší a věřím, že přinese nové vědecké objevy a aplikované technologie ve prospěch společnosti. Moc děkuji centru, že jsem si mohl prohlédnout například mikroskop, který zobrazuje jednotlivé atomy a jejich vazby. Těším se na další návštěvu,“ shrnul Matthew Field. Ze setkání měl radost například i chemik Radek Zbořil, který patřil k těm, kteří velvyslance v CATRIN doprovázeli.

„Bylo příjemné vidět jeho nadšení z propojení základního a aplikovaného výzkumu, který v CATRIN probíhá. Nalezli jsme konkrétní témata, v nichž vidíme společný potenciál, a pan velvyslanec přislíbil aktivní účast při hledání dalších propojení výzkumných institucí z Velké Británie a týmu CATRIN směrem ke společným projektům ve výzvách Horizon Europe," shrnul po prohlídce mikroskopické laboratoře nebo fenotypizační linky pro studium vlastností rostlin v závislosti na prostředí. Právě tou návštěva velvyslance Velké Británie a Severního Irska na UP vyvrcholila.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)