UP je opět mezi nejlepšími univerzitami dle U. S. News, uspěla i v hodnocení THE dle oborů

Ilustrační foto: Viktor Čáp
Thursday 12 November 2020, 8:00 – Text: Martina Šaradínová

Mezi 1500 nejlepšími univerzitami světa hodnocenými v U. S. News – Best Global Universities Rankings 2021 se Univerzita Palackého (UP) drží těsně za první pětistovkou, obdobně jako před rokem. V evropském srovnání si mírně polepšila a v tuzemské konkurenci si udržela třetí pozici za Univerzitou Karlovou a ČVUT.

V hodnocení podle oborů UP nejvíce posílila ve fyzice a klinické medicíně. Vědy o neživé přírodě, ale například i umění a humanitní vědy byly jejími silnými stránkami v posledním vydání THE World University Rankings by subject zveřejněném na konci října.

„Těší mě, že Univerzita Palackého udržuje svou pozici v mezinárodních žebříčcích a v řadě parametrů nadále své umístění posiluje zejména v evropském prostoru. Chci proto za dané výsledky poděkovat všem zaměstnancům a věřím, že i přesto, že aktuálně musíme čelit nestandardním pracovním podmínkám jak pro výuku, tak vědeckou práci, úspěšně projdeme i tímto nelehkým obdobím a udržíme svou pozici i do budoucna,“ uvedl k výsledkům rektor Jaroslav Miller.

Ve světovém srovnání univerzit mediálního domu U. S. News olomoucké vysoké učení skončilo 529. O rok dříve bylo na 519. pozici, oproti loňsku ale v hodnocení přibylo 80 institucí.

„Potěšující je zejména informace, že jsme se v rámci Evropy opět posunuli o několik míst vzhůru. Důležité je pro nás také to, že stoupáme i v rámci regionální a globální výzkumné reputace, protože čím více budeme v povědomí odborné komunity, tím lepší výchozí pozici získáme pro případné navazování další mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a výzkumu. Proto se chceme dále zaměřovat na rozvoj osvědčených strategií právě v této oblasti hodnocení vysokých škol,“ doplnila prorektorka pro strategické plánování a kvalitu Hana Marešová.

V rámci evropského hodnocení UP vylepšila své postavení z loňského 237. na letošní 228. místo. Ze 13 sledovaných indikátorů zaznamenala nejlepší umístění v „regionální reputaci výzkumu“, v níž je UP na 145. pozici na světě. V žebříčku bylo letos hodnoceno 11 tuzemských vysokých škol, o jednu méně než před rokem. Nově se mezi nimi vyskytla Ostravská univerzita, naopak vypadly Univerzita Pardubice a Západočeská univerzita v Plzni.

Zlepšení v botanice a zoologii, fyzice i společenských vědách

V oborovém hodnocení UP dosáhla nejlepšího umístění v botanice a zoologii, kde figuruje na 143. pozici ve světě a meziročně v něm zaznamenala zlepšení o 11 příček. Dokonce o 64 míst vpřed se posunula ve fyzice, kde jí letos patří 214. místo ve světě. Ke zlepšení došlo i v oboru Společenské vědy a veřejné zdraví, kde nyní UP zaujímá 386. pozici. Pokles o 15 příček nastal v chemii, i tak ale UP v tomto oboru zaujímá 293. pozici ve světě. V biologii a biochemii jí patří 405. post (meziroční pokles o 26 míst) a v klinické medicíně je 732. (pokles o 57 příček).

Do rankingu, který pracuje s daty databáze Clarivate Analytics InCites byly zařazeny univerzity z více než 80 zemí světa. Nejvyšší příčky již tradičně obsadily americké univerzity v čele s Harvardovou univerzitou, MIT a Standfordovou univerzitou. Celkové výsledky jsou dostupné zde.

THE nabízí hodnocení v 11 oborech

Nové statistika týkající se úspěšnosti světových univerzit v jednotlivých oborech publikovala nedávno i společnost Times Higher Education. Posuzuje kvalitu vysokých škol v 11 oborech, k nimž patří umění a humanitní vědy, ekonomie a byznys, medicína, IT, pedagogika, inženýrské obory a technologie, právo, vědy o živé přírodě, vědy o neživé přírodě, psychologie a sociální vědy.

UP dosáhla nejlepšího umístění v umění a humanitních vědách a ve vědách o živé přírodě, v obou případech obsadila 401. až 500. pozici. Zatímco v prvním případě si meziročně o sto příček pohoršila, ve vědách o neživé přírodě, kam patří například fyzika a astronomie, chemie, matematika a statistika, geologie, ekologie a další, se naopak o sto příček zlepšila a v tuzemském hodnocení jí patří první příčka společně s Univerzitou Karlovou. V umění a humanitních vědách si z tuzemských univerzit rovněž nejlépe vedla Univerzita Karlova, o druhé místo se dělí UP a Masarykova univerzita.

Ve vědách o živé přírodě si UP stejně jako loni udržela 501. až 600. pozici, stejného výsledku dosáhla i v biomedicínských oborech. Všechny oborové žebříčky World University Rankings 2021 jsou dostupné zde.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)