UP přijala 32 tisíc přihlášek ke studiu. Nejvíce za posledních devět let

Foto: Vojtěch Duda
Monday 22 March 2021, 15:29 – Text: Tomáš Krejčiřík

V polovině března byla jedna z posledních možností podat si elektronickou přihlášku na většinu oborů, které Univerzita Palackého nabízí. Olomoucká univerzita do této doby přijala celkem 32 347 přihlášek ke studiu. Jedná se o nejvyšší počet od roku 2012, a to i přesto, že se UP nemohla v minulých měsících prezentovat na zrušených studentských veletrzích, dnech otevřených dveří či roadshow po středních školách. K oslovení zájemců UP využívala poprvé převážně jen online prostor.

Loni v březnu UP evidovala 28 030 uchazečů o studium, letos se jejich počet navýšil o více než čtyři tisíce. Nárůst zaznamenalo všech osm fakult UP. Nejvíce tradičně lákala možnost studia na filozofické nebo pedagogické fakultě, na nichž se sešlo přes 15 tisíc přihlášek. Značný nárůst zájmu je patrný u nabídky cyrilometodějské teologické fakulty – letošních 1301 přihlášek znamená více než dvojnásobný počet proti loňsku. Ze zahraničí dorazilo 3967 přihlášek, z toho 2098 ze Slovenska.

„S ohledem na zrušení téměř všech možností kontaktních prezentací možností studia v nádherné Olomouci a jejich přesunu do online prostoru jsou takto vysoká čísla přihlášek velmi potěšující a potvrzují pozitivní zájem o pestrou studijní nabídku UP v celé její šíři, kdy je poptávka nejen po tradičních, ale také po zcela nových studijních programech,“ uvedl prorektor pro vnější vztahy Petr Bilík. Zájemci o studium se informace dozvěděli například na nové webové platformě Univerzitní město, již během čtvrt roku navštívilo přes 74 tisíc návštěvníků. Orientaci v nabídce studia zájemcům usnadňovala i mobilní aplikace Studuj na UP nebo online streamy.

Přihlášky lze stále podávat

Na některé studijní programy UP se lze i nadále přihlašovat, například na Zdravotnické záchranářství na fakultě zdravotnických věd (do 31. 3.), Management vědy na filozofické fakultě (15. 4.) nebo většinu oborů cyrilometodějské teologické fakulty (30. 4.). Na doktorské studium je možnost přihlásit se do dubna či května v závislosti na fakultě (filozofická, přírodovědecká: 30. 4.; lékařská: 14. 5.; pedagogická, právnická, teologická, fakulty tělesné kultury a zdravotnických věd: 31. 5.). Přehled stále otevřených programů je k dispozici v katalogu na webu UP.

Přijímací zkoušky s ohledem na opatření

Termíny a formát přijímacích zkoušek se na jednotlivých fakultách UP liší a s ohledem na aktuální epidemickou situaci je pravděpodobné, že se informace budou průběžně upřesňovat. Uchazeči budou informováni e-mailem nebo oznámením v systému e-přihlášky, mohou sledovat také speciální stránku www.upol.cz/prijimacky-koronavirus. Co se týče změn u maturit, na všech fakultách UP je aktuálně požadováno úspěšné dokončení středoškolského vzdělání bez ohledu na to, z čeho uchazeč maturuje či jakou formu maturity získá.

Nejžádanější obory

Největší zájem je na UP tradičně o studium Všeobecného lékařství, Psychologie, Práva a právní vědy a Zubního lékařství. Dále pak také o učitelské obory na pedagogické fakultě, Fyzioterapii nebo Všeobecné ošetřovatelství. „Ze studijních programů, které UP nabízela zcela nově, je největší zájem o Aplikovanou psychoterapii a inovaci v sociální práci, online Teologii, Sociální práci s dětmi a mládeží nebo Experimentální biologii,“ doplnila tisková mluvčí olomoucké univerzity Gabriela Sýkorová Dvorníková.

Univerzita Palackého v Olomouci je druhou nejstarší univerzitou v ČR. Patří mezi nejlépe hodnocené české vysoké školy ve světových žebříčcích. Nabízí sedm stovek studijních programů, které na osmi fakultách studuje 23 tisíc studentů.

 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)