Ústav cizích jazyků připravil seminář o překladu a jeho roli ve výuce

Profesorka Hana Sodeyfi (Institut für Slawistik, Universität Wien) na semináři Překlad jako didaktický nástroj ve výuce cizího jazyka.
Fotogalerie: Marek Bohuš
Wednesday 15 February 2017, 7:16 – Text: Milada Hronová

Desítka odborníků z několika univerzit se zabývala ve dvoudenním mezinárodním semináři rolí překladu ve výuce cizích jazyků. Během setkání na pedagogické fakultě přišla řeč i na to, zda by tlumočníky a překladatele mělo vychovávat pouze jednooborové translatologické studium.

 „Na semináři hovořili pracovníci, kteří se věnují didaktice překladu i ti, kteří se zabývají didaktikou cizích jazyků a nějakou formou s překladem pracují. Snažíme se tak o jakýsi průnik dvou světů, které spolu velmi úzce souvisí, nicméně žijí nezávisle na sobě, a to jak v translatologii, tak v oborové didaktice cizích jazyků,“ řekla Eva M. Hrdinová z Ústavu cizích jazyků pedagogické fakulty.  

Seminář zahájil Vojtěch Regec, proděkan pro zahraniční záležitosti pedagogické fakulty. Se svými příspěvky vystoupili jak zástupci pořádajícího ústavu, tak přednášející z Filozofické fakulty Univerzity Palackého, Západočeské univerzity v Plzni i Univerzity Karlovy v Praze. Kromě českých odborníků přednášely během semináře i Hana Sodeyfi a Helena Novak z vídeňské univerzity.

„Slyšela jsem názor, že překladatele, tlumočníka, má primárně vychovávat obor překladatelství, tlumočnictví. Praxe i trh však dnes ukazují, že se i absolventi netranslatologických oborů různou formou překládání živí,“ uvedla Eva M. Hrdinová. A i když jsou studenti učitelství vychováváni k tomu, aby primárně učili, velmi často si podle Hrdinové po absolutoriu přivydělávají právě překladatelskou a tlumočnickou činností. Nezřídka ve smyslu pokus omyl.

„Mezi studenty učitelství je o translatologické disciplíny velký zájem, v následných zaměstnáních tuto činnost i rozvíjejí. Proto si myslím, že představa o tom, že překladatel a tlumočník je vychováván pouze jednooborovou formou studia, není udržitelná.  I když v učitelských oborech nejde o profilové předměty, měli by zájemci i v nich mít možnost získat informace o tlumočení a překládání. Minimálně v rámci předmětů B a C. Jednoduše už proto, aby měli kvalitní základ. Je tedy potřebné koordinovat výuku, uzpůsobit její metodiku,“ doplnila členka Ústavu cizích jazyků, která se překladatelství a tlumočnictví věnuje.

V dalším z diskusních panelů byla řeč o roli překladu jako didaktickém nástroji ve výuce cizích jazyků. „Pracovalo se s ním vždy. V různé formě, v různých dobách a různým způsobem. Všichni jistě známe klasický úkol při výuce gramatiky cizího jazyka: přeložte z angličtiny do češtiny. A i když se od tohoto způsobu výuky před časem ustoupilo, pomalu se ukazuje, že by se měl v nějaké formě vrátit,“ poznamenala Eva M. Hrdinová.

Seminář se uskutečnil díky vědecko-výzkumnému projektu Překlad jako didaktický nástroj ve výuce cizích jazyků. Podporuje ho Aktion Česká republika – Rakousko. Na jeho první část naváže v květnu obdobné setkání ve Vídni. V srpnu se odborníci, věnující se translatologii, slavistice a didaktice překladu, potkají na závěrečném jednání opět v Olomouci. Všechna tři setkání by měla vydat na kolektivní monografii, která má posloužit jak didaktikům překladu, či vyučujícím translatologických a lingvistických disciplín v anglistické a germanistické oblasti, tak překladatelské veřejnosti.

Více o Aktion Česká republika - Rakousko ZDE .

Více o dění v Ústavu cizích jazyků PdF UP ZDE.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)