Ústav ošetřovatelství FZV UP nově povede Daniela Bartoníčková

Daniela Bartoníčková je od května v čele Ústavu ošetřovatelství Fakulty zdravotnických věd UP. Foto: David Kresta
Thursday 11 May 2023, 8:15 – Text: David Kresta

Ústav ošetřovatelství Fakulty zdravotnických věd UP má od května nové vedení. Děkan Jiří Vévoda jmenoval přednostkou dosavadní odbornou asistentku Danielu Bartoníčkovou. Rodačka z Holic studovala v Praze a Olomouci, na fakultě působí čtyři roky. Její prioritou v nové funkci je především podpora týmové spolupráce, ale také posílení vědeckých aktivit v Ústavu ošetřovatelství.

Po absolvování Střední zdravotnické školy v Pardubicích absolvovala Daniela Bartoníčková bakalářský studijní program Všeobecná sestra s rozšířenou výukou v pediatrii na 2. lékařské fakultě v Praze. Navazující magisterský program se rozhodla studovat v kombinované formě, takže musela skloubit školní povinnosti v Olomouci s těmi pracovními na neurologické JIP ve Fakultní nemocnici v Motole. „Když jsem nastoupila na mateřskou dovolenou, vyučovala jsem ještě i na 2. lékařské fakultě v Praze zahraniční studenty. Partner pochází z Moravy, a tak jsem se rozhodla v Olomouci nejen studovat, ale rovnou se sem přestěhovat. Chtěla jsem se vrátit do menšího města, Praha je na rodinný život přece jen trochu ‚busy‘. Přechod z Prahy do Olomouce byl nakonec snazší, než jsem očekávala,“ popsala Daniela Bartoníčková, která na fakultě zdravotnických věd nejen vystudovala, ale získala tu také zaměstnání.

Po čtyřletém působení na pozici odborné asistentky Ústavu ošetřovatelství ji nyní čeká nová etapa. „Nebyla jsem nejdříve úplně přesvědčena, že jsem na funkci přednostky ústavu vhodný kandidát, především s ohledem na délku praxe. Měla jsem ale velkou podporu od kolegyň, významnou motivací pro mě byli také studenti. Vzhledem k tomu, že se dále vzdělávám v postgraduálním studiu, chápu, že studium je mnohdy náročné. Zvlášť studium pro výkon povolání sester, kdy je potřebné k výuce splnit i požadovaný počet hodin praxe v souladu s kvalifikačním standardem,“ zdůraznila nová přednostka Ústavu ošetřovatelství.

Jednou z hlavních vizí a prioritou Daniely Bartoníčkové ve funkci je podpora týmové spolupráce na pracovišti. „Myslím si, že dokážu lidi stmelovat a komunikovat s nimi. Je potřeba získávat a zprostředkovávat informace z dalších ústavů, potažmo fakult, komunikovat spolu více, přeposílat důležité poznatky a data,“ upozornila Daniela Bartoníčková.

„Přeji nové přednostce Ústavu ošetřovatelství hodně úspěchů a energie. Věřím, že její odborné znalosti, schopnosti a entuziasmus přinesou naší fakultě další úspěchy a podpoří rozvoj ústavu,“ shrnul děkan fakulty zdravotnických věd Jiří Vévoda.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)