V Olomouci budou jednat čeští a zahraniční experti na bezpečnost zdravotní péče v krizových situacích

Ilustrační foto: Archiv ZZS OK
Tuesday 9 May 2017, 13:00 – Text: Velena Mazochová

Zdravotní péče v ohrožení – Health Care in Danger – bude ústředním tématem setkání, na němž se tento týden sejdou v Olomouci mezinárodní experti z několika evropských zemí. Společně budou hledat řešení problémů násilí proti zdravotníkům a zraněným osobám ve válečných konfliktech, při teroristických útocích i v rámci současné migrantské krize. Ojedinělý expertní mítink, který se v oblasti střední a východní Evropy koná vůbec poprvé, je součástí XII. Olomouckých dnů urgentní medicíny. Ve dnech 10.–12. května je společně pořádají Univerzita Palackého a Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje ve spolupráci s Českým červeným křížem a Mezinárodním výborem Červeného kříže v Ženevě. Místem třídenního setkání bude olomoucký hotel Clarion Congress a Umělecké centrum UP.

Specifické přístupy k řešení bezpečnosti zdravotní péče v krizových situacích představí vojenští lékaři a zdravotníci, armádní specialisté na organizaci zdravotní pomoci při vojenských misích a v ozbrojených konfliktech, zástupci státní správy, akademické sféry a nevládních organizací střední a východní Evropy. K hlavním hostům budou patřit ředitel Agentury vojenského zdravotnictví, brigádní generál Zoltán Bubeník, zástupkyně Světové lékařská asociace (WMA) a specialistka na mezinárodní a humanitární právo Clarisse Delormeová a Panu Saaristo, představitel Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce a koordinátor zdravotní péče v humanitárních krizích, který má významné terénní zkušenosti z pomoci při zemětřesení v Haiti nebo při epidemii eboly v západní Africe. Pozvání přijali také zástupkyně evropské centrály Mezinárodního výboru Červeného kříže Julie Tenenbaumová a reprezentanti národních organizací Červeného kříže včetně Ukrajiny s čerstvou zkušeností z oblasti Doněcka a Luganska.

„Specifikum konference spočívá v tom, že se zde sejdou experti, kteří se zabývají problematikou bezpečnosti zdravotní péče v různých oblastech a z různých úhlů pohledu. Vojenský odborník na určitou konkrétní situaci bude mít odlišný názor než expert Lékařů bez hranic nebo vedoucí hasičského sboru. Odlišná jsou také pojetí a fungování integrovaného zdravotnického systému v České republice, na Slovensku, v Maďarsku nebo třeba v Polsku. Aby lékaři a zdravotníci mohli zraněným a nemocným pomáhat, nemohou být v permanentním ohrožení. Zároveň by ale měli respektovat podmínky dané oblasti a země,“ vysvětlila prorektorka UP a členka organizačního výboru konference Ivana Oborná. Mítink by měl podle ní dospět ke konsensu jednotlivých složek a národních systémů a zahájit diskusi o společných postupech. „Jak vyplývá z informací armádních specialistů, pokud chybí koordinace, mohou některé aktivity spíše uškodit, místo aby přispěly k řešení krizové situace,“ doplnila Ivana Oborná.

"Konference představuje určitý most mezí různými aktéry hrajícími významnou roli při aplikaci mezinárodního humanitárního práva v souvislosti s poskytováním zdravotní péče. Symbolické je i to, že se koná v roce 40. výročí přijetí Dodatkových protokolů k Ženevským úmluvám, které výrazně rozšířily ochranu civilních poskytovatelů i příjemců zdravotní péče," uvedl prezident spolupořádajícího Českého červeného kříže Marek Jukl.

Jednání expertů bude probíhat ve třech sekcích, které zahrnou oblast právních aspektů, zdravotní péče při humanitárních katastrofách, živelných pohromách i migrantské krizi a bezpečnost zdravotníků ve válečném konfliktu. Součástí programu bude také prezentace britského programu CITIZEN AID, jehož prostřednictvím je veřejnost informována, jak správně reagovat v situaci teroristického útoku a postupovat tak, aby jeho dopady byly co nejmenší.

  

Výchozím materiálem pro jednání jednotlivých sekcí bude program Health Care in Danger – Zdravotní péče v ohrožení (HCiD), vypracovaný odborníky Mezinárodního Červeného kříže a přijatý na 32. Mezinárodní konferenci Červeného kříže a Červeného půlměsíce v prosinci 2015. Jeho cílem je přispět k řešení problému násilí proti pacientům a zdravotníkům a zajištění bezpečného přístupu k poskytování zdravotní péče ve válečných konfliktech a jiných nouzových situacích. Poprvé byl v České republice představen na loňských Olomouckých dnech urgentní medicíny.

„Právě vzhledem k významu této iniciativy byla mezinárodní sekce letošní konference uspořádána. Věříme, že přispěje k zahájení široké diskuse mezi jednotlivými složkami, které se podílejí na řešení humanitárních krizí – k ochraně zdravotníků a dalších členů integrovaného zdravotnického systému,“ uvedla Radka Filipčíková, proděkanka Fakulty zdravotnických věd UP a členka organizačního výboru konference.

Mezinárodní setkání expertů se koná v rámci konference Olomoucké dny urgentní medicíny, které se v Olomouci uskuteční už podvanácté. „Letošní ročník je opět zaměřen na praktickou urgentní medicínu současnosti, tedy jak tu „naši“ v běžných podmínkách, tak i na tu, která probíhá za mimořádných podmínek a se kterou se vzhledem k problematické situaci v Evropě můžeme v blízké době setkat,“ uvedla Radka Filipčíková. Organizátoři očekávají účast více než dvou stovek odborníků z České republiky a evropských zemí.

Jak připomněl ředitel Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje Petr Hubáček, Olomoucké dny urgentní medicíny mají už dlouholetou tradici. „Vznikly za mého působení na oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice Olomouc a byly tematicky zaměřeny především na poskytování nemocniční neodkladné péče. V souvislosti s mým přechodem na zdravotnickou záchrannou službu došlo i na této odborné akci k úzkému propojení přednemocniční etapy poskytování zdravotní péče s etapou nemocniční. Bylo tak naplněno motto nás ‚urgentistů‘: Jsme před i za branami nemocnic,“ uvedl Petr Hubáček a dodal: „To je také podstatou náplně a funkčnosti urgentní medicíny. Úzké propojení a vzájemná spolupráce záchranné služby s urgentním příjmem je zárukou kvality a efektivity poskytování akutní péče obyvatelům nejen v České republice, ale v celém světě. Urgentní medicína je jen jedna.“

XII. Olomoucké dny urgentní medicíny, na jejichž organizaci se podílejí také Právnická fakulta a Fakulta zdravotnických věd UP, budou slavnostně zahájeny 10. května v Clarion Congress Hotelu. Zahájení dvoudenního expertního mítinku Health Care in Danger / Zdravotní péče v ohrožení je připraven na 11. května ve 13.30 hodin.

Podrobné informace o programu jsou k dispozici na webových stránkách konference.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)