V Olomouci se setkají čeští a zahraniční odborníci na transplantace a výzkum

Repro: Žurnál UP
Wednesday 8 March 2017, 11:00 – Text: Velena Mazochová

Nové trendy, diagnostické postupy a výsledky výzkumu v oblasti molekulární imunogenetiky budou hlavními tématy dvoudenní mezinárodní konference, kterou ve dnech 10. – 11. března pořádá lékařská fakulta ve spolupráci s Evropskou imunogenetickou federací (EFI). K odborným jednáním se do Olomouce sjede na sto třicet předních odborníků z 18 zemí.

„Konference se zaměří zejména na problematiku laboratorní diagnostiky tkáňové slučitelnosti, která je nezbytným zázemím pro úspěšné transplantace orgánů a krvetvorných kmenových buněk. K dalším tématům bude patřit výzkum genetického podkladu komplexních nemocí a nové trendy v molekulární imunogenetice, jako je například tzv. sekvenování příští generace,“ objasnil jeden z předsedů konference, člen výboru EFI pro kontrolu kvality a přednosta Ústavu patologické fyziologie LF UP Martin Petřek.

V průběhu dvou dnů zazní jedenáct plenárních přednášek uznávaných odborníků z  výzkumných pracovišť v Holandsku, Německu, Rakousku, Ruské federaci nebo Polsku. Výsledky své práce představí také 35 českých a zahraničních delegátů formou ústních sdělení a posterů. K nejvýznamnějším řečníkům bude patřit respektovaný odborník v oblasti dědičné vnímavosti k neurologickým chorobám Mehdi Tafti ze švýcarské Univerzity Lausanne nebo Steven Marsh z londýnského výzkumného institutu Anthonyho Nolana - centra transplantací krvetvorných buněk. Pozvání na konferenci přijala také současná prezidentka EFI Elissaveta Naumova z Univerzitní nemocnice v Sofii.

Imunogenetika je mladý a rychle se rozvíjející medicínský obor, který se zabývá studiem genetické podmíněnosti imunitního systému a genetickou regulací imunitních reakcí. V Olomouci má silnou pozici. Specializovaná laboratoř Ústavu imunologie LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc (HLA laboratoř) provádí vyšetření tkáňové slučitelnosti pro zajištění transplantací orgánů, krvetvorných kmenových buněk a pomocnou diagnostiku některých autoimunitních onemocnění. „Laboratoř byla jako první české pracoviště akreditována EFI a v současné době má dva zástupce v pětičlenném výboru Sekce imunogenetiky při České společnosti alergologie a klinické imunologie,“ zdůraznil spolupředseda konference a docent Ústavu imunologie LF František Mrázek. „Olomoucká lékařská fakulta je také první českou fakultou, jejíž studenti se s teorií i aplikacemi tohoto oboru mohou setkat při výuce lékařství v doplňkových kurzech,“ doplnil Martin Petřek.

East West Immunogenetics Conference (EWIC) má za sebou již desetiletou tradici a v Olomouci se koná už podruhé. Poprvé ji zde Univerzita Palackého a EFI pořádaly v roce 2012. Letošní jedenáctý ročník se uskuteční v Uměleckém centru UP ve dnech 10. - 11. března 2017. Kongres, který organizačně zajišťuje Konferenční servis UP, zahájí v pátek v 9 hodin děkan LF UP Milan Kolář společně s prezidentkou EFI Elissavetou Naumovou.

Bližší informace o programu konference ZDE.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)