V Pevnosti poznání se resuscitovalo i bojovalo s kazy

Správný postup při resuscitaci vysvětlovali návštěvníkům veletrhu zástupci Ústavu zdravotnického záchranářství a intenzivní péče FZV UP.
Foto: David Kresta
Monday 20 June 2022, 8:00 – Text: (dkr)

Jak se správně starat o svůj chrup či jak používat automatizovaný externí defibrilátor, se o víkendu mohli dozvědět návštěvníci Pevnosti poznání. Uskutečnil se zde další ročník populárního Veletrhu zdraví. Své stánky s interaktivními aktivitami měli na akci pro školy i širokou veřejnost také zástupci Lékařské fakulty UP a Fakulty zdravotnických věd UP. Zájemci si tak vyzkoušeli správný postup při resuscitaci, práci s defibrilátorem, ale také sedmikilovou vestu simulující přibližně 28. měsíc těhotenství. Zástupci kliniky zubního lékařství zase malým i velkým návštěvníkům veletrhu předvedli, jak dobře pečovat o zuby a ústní dutinu. Na dvoudenní akci měly své stánky rovněž Fakultní nemocnice Olomouc, Vojenská nemocnice Olomouc a neziskové organizace, které se starají o duševní pohodu dětí a jejich rodičů.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)