V příštím akademickém roce se medikům otevřou další specializační oddělení Vojenské nemocnice

Aktualizovanou smlouvu o spolupráci podepsali (zleva) děkan lékařské fakulty Milan Kolář a ředitel Vojenské nemocnice Olomouc Martin Svoboda v prostorách Klášterního Hradiska.
Foto: Velena Mazochová
Monday 6 February 2017, 8:00 – Text: Velena Mazochová

Výrazné rozšíření praktické výuky olomouckých studentů medicíny přináší aktualizovaná smlouva, kterou minulý týden podepsali děkan lékařské fakulty Milan Kolář a ředitel Vojenské nemocnice Olomouc Martin Svoboda. Díky ní získají medici praxi ve větším počtu lékařských specializací. Stáže budou moci navíc absolvovat už od druhého ročníku studia.

Dosavadní rámcová smlouva mezi fakultou a nemocnicí umožňovala studentské stáže pouze v oblasti vnitřního lékařství a chirurgie. „Týkalo se to navíc jen vybraných ročníků. Aktualizace nyní rozšiřuje možnosti praktické výuky pro studenty druhého až šestého ročníku všeobecného lékařství. Vztahuje se na všechny obory, na kterých se domluvíme v rámci příslušného akademického roku. Výukovým pracovištěm se například stane i oddělení následné intenzivní péče pro dětské pacienty, nově otevřené špičkové pracoviště Vojenské nemocnice,“ uvedl děkan Milan Kolář.

Důležitost praktické výuky přitom zdůraznil i v souvislosti s rychlým vývojem medicíny v posledních letech. „Délka pobytu pacientů v nemocnicích se díky moderní medicíně zkracuje, kdežto počet mediků je přibližně stále stejný. Rozšířená spolupráce tak možnosti praktické výuky výrazným způsobem zvyšuje, je mnohem flexibilnější a otevřenější,“ doplnil děkan.

Nová smlouva, která podle něj přinese také výrazné zjednodušení administrativy studentských praxí, se promítne do výuky od příštího akademického roku. „Nyní je třeba nastavit sylaby a výuku v jednotlivých předmětech, včetně anglických studijních programů,“ doplnil děkan.

Přínos nově nastavené spolupráce potvrdil také ředitel Vojenské nemocnice Martin Svoboda, podle něhož přináší výuka mediků nové podněty pro další vzdělávání a profesní rozvoj samotných lékařů. „Musíme se na ni dobře připravovat, stále se učit a mít aktuální znalosti. Je pro nás velmi dobré, že nezakrníme a že se naše práce nestane rutinou,“ uvedl Martin Svoboda. Jak připomněl, Vojenská nemocnice medikům nabízí také výhodu seznámit se s jiným typem medicíny než například ve Fakultní nemocnici. „Nejsme tak úzce specializovaní. Když jdou studenti k nám na internu, je to interna všeobecná, nikoli diabetologie nebo nefrologie. Ten pohled je méně podrobný, zato celistvější,“ dodal ředitel.

Nově aktualizovaná smlouva mezi Vojenskou nemocnicí Olomouc a Lékařskou fakultou UP je podle obou jejich představitelů dokladem pokračující plodné spolupráce, která je rok od roku intenzivnější. „Spolupráce se v posledních letech rozšiřuje, zapojuje se do ní stále více oddělení, studentů přibývá a jejich kvalita se výrazně zvyšuje. Jsme rádi, že se na jejich vzdělávání můžeme podílet, je to pro nás prestižní záležitost,“ potvrdil Martin Svoboda.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)