V soutěži o cenu Františka Ladislava Riegra uspěla absolventka historie UP

Květa Merunková, absolventka UP, převzala Cenu Františka Ladislava Riegra z rukou Markéty Pekarové Adamové, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Foto: PČR
Monday 20 June 2022, 8:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Diplomová práce Květy Merunkové, dnes již absolventky katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého, oslovila komisi soutěže o cenu Františka Ladislava Riegra. Druhé místo v prestižní soutěži získala za práci s názvem Jan Sedláček a Maximilian Girth: Muži z radnice města Prostějov v období 1939–1945.

Cena, která nese jméno dlouholetého poslance českého zemského sněmu i říšské rady z 19. století, si klade za cíl popularizovat roli parlamentu v očích široké veřejnosti.

„Mám z ní obrovskou radost. Je to pro mě velká čest. Zároveň si velmi vážím toho, že jsem mohla reprezentovat katedru historie, díky které se mi dostalo kvalitního vzdělání a možnost vytvořit tuto diplomovou práci,“ uvedla Květa Merunková. K tématu své diplomky se dostala po konzultaci s vedoucím práce Pavlem Kreisingerem z katedry historie FF UP.

„Usoudili jsme, že Jan Sedláček je významná osobnost v dějinách města Prostějov, které se však nedostalo větší pozornosti, a je potřeba to napravit. Původně jsem měla psát pouze o Sedláčkovi, ale po bližším bádání jsem narazila na další zajímavou osobnost města, která mě zaujala. Tou byl Maximilian Girth,“ vzpomněla na vznik práce laureátka prestižního ocenění.

Kromě toho, že se před tvorbou práce musela podrobně seznámit s pramennou základnou a že si musela zjistit množství informací o jednotlivých osobnostech, nejtěžší pro ni bylo dohledávat prameny k Maximilianu Girthovi.

„Ty se nakonec v největší míře našly v německých archivech v Berlíně a Koblenzi, kam jsem díky univerzitnímu grantu IGA mohla vyjet. Bylo velmi zajímavé sledovat odlišnosti mezi jednotlivými osobnostmi. Jan Sedláček byl člověk hájící obnovu české státnosti v období protektorátu, kdežto Maximilian Girth byl zarytým příznivcem nacistického režimu,“ dodala Květa Merunková.

Vítězové šestého ročníku studentské soutěže o cenu Františka Ladislava Riegra převzali ocenění z rukou Markéty Pekarové Adamové, předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Cena Františka Ladislava Riegra  

1.místo: Lukáš Kollert za práci s názvem Ústavněprávní regulace výjimečného stavu v právním státě.

2.místo: Květa Merunková za práci Jan Sedláček a Maximilian Girth: Muži z radnice města Prostějov v období 1939–1945.

3.místo: Miroslav Crha za práci s názvem Deficity soudobé legislativní tvorby práva v České republice.

Pamětní list: Lukáš Zeman za práci s názvem Kvantitativní srovnání legislativní činnosti druhých parlamentních komor a Daniel Hajna za práci s názvem Federalizace republiky a její příprava (1968–1969).

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)