V soutěži zaměřené na spektroskopii uspěli dva mladí vědci z Univerzity Palackého

Foto: Tomáš Vašina
Friday 16 February 2024, 8:30 – Text: Šárka Chovancová

Třetí místo v soutěži mladých autorů do 35 let v oboru spektroskopie, kterou za rok 2023 vyhlásila Spektroskopická společnost Jana Marka Marci, si v kategorii publikovaných prací odvezli Barbora Piskláková z laboratoře metabolomiky lékařské fakulty a Tomáš Pluháček z katedry analytické chemie přírodovědecké fakulty. Ceny byly předány na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice.

„Je to skvělý úspěch, a to nejen pro mě, ale i pro celý tým, který se na publikaci podílel. Jedná se o výsledek několikaletého intenzivního výzkumu a věřím, že toto uznání posílí mé další úsilí v oblasti vědy. V soutěži byla velká konkurence, velmi mě tedy těší umístění na krásném třetím místě. Jsem velmi vděčná za podporu, kterou spektroskopická společnost poskytuje mladým vědcům,“ uvedla Barbora Piskláková.

Vědkyně se ve své práci nazvané „Rychlá a účinná LC-MS/MS diagnostika dědičných metabolických poruch: poloautomatický pracovní postup pro analýzu organických kyselin, acylglycinů a acylkarnitinů v moči“ zabývá diagnostikou dědičných metabolických poruch, což jsou vrozená onemocnění metabolismu projevující se především v dětském věku vedoucí k různým zdravotním komplikacím až smrti pacienta.

„Na našem oddělení jsme téměř 6 let pracovali na vývoji laboratorní metody založené na hmotnostní spektrometrii pro analýzu téměř 150 diagnostických markerů z řad organických kyselin, acylkarnitinů a acylglycinů v moči. Dosavadní metoda používaná na stovkách specializovaných pracovištích po celém světě je náročná na přípravu vzorků a také na vyhodnocení analýz, což vyžaduje odborný personál s dlouholetými zkušenostmi. Tento nový přístup zkracuje dobu vyšetření z původních 8 hodin na přibližně hodinu a dokáže odhalit více než 80 onemocnění. Navíc je metoda jednoduchá na přípravu vzorku, provedení, vyhodnocení a interpretaci analýz, které dokáže provést i personál bez letitých zkušeností,“ doplnila Barbora Piskláková.

Tomáš Pluháček v soutěži uspěl s prací nazvanou „Analýza ultrastopových koncentrací enantiomerů oxaliplatiny a jejich lékopisných nečistot pomocí CE-ICP-MS“. „Výsledku si velice vážím, představuje nejen ocenění mé práce, ale také ocenění práce kolegů z katedry analytické chemie přírodovědecké fakulty, kteří se se mnou podíleli na přípravě dvou vědeckých prací zaměřených na kontrolu kvality farmaceutické výroby oxaliplatiny – protinádorového léčiva," uvedl Tomáš Pluháček.

Vědci navrhli a zkonstruovali unikátní rozhraní pro spojení kapilární elektroforézy a hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (CE-ICP-MS), které mimo jiné umožňuje provést analýzu stopových množství optických izomerů oxaliplatiny (tedy léčivé látky) a jejich nečistot na úrovni desítek attomolů. Spolehlivé, rychlé a přesné stanovení stopových množství nečistot oxaliplatiny je velmi důležité při kontrole její výroby, kdy je nutné splnit velmi přísné požadavky na přítomnost co nejmenšího množství nečistot, které by mohly mít nepříznivý vliv při léčbě pacientů s nádorovým onemocněním.

„Náš přístup pro stopovou analýzu nečistot oxaliplatiny je rychlejší a citlivější než dosud používané metody, čímž významně přispívá ke kvalitnější kontrole výroby léčiv obsahujících oxaliplatinu, a zároveň přispívá k minimalizaci jejich nežádoucích účinků. Navržené řešení spojení CE-ICP-MS má i do budoucna zajímavý potenciál, v současnosti ho využíváme při studiu fyzikálně-chemických vlastností nanočástic," dodal Tomáš Pluháček.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)