Ve spolku je síla. Dny židovské kultury nabídnou informace o židovských organizacích

Repro: Žurnál Online
Thursday 5 October 2023, 13:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Jednou z prvních aktivit nově se utvářejících židovských komunit po revolučním roce 1848 bylo zakládání spolků. Kromě těch, které zajišťovaly praktický chod náboženské obce, začaly se svou aktivitou i nejrůznější sekulární seskupení. Velké oblibě se těšila například tělovýchova, výrazný růst členské základny zaznamenávaly i spolky sionistické. Šestnáctý ročník festivalu Dny židovské kultury Olomouc, který svůj program zahájí už 9. října, se zaměří právě na aktivity významných židovských organizací.

Přednášky, komentované prohlídky, koncerty, filmy i divadelní inscenace nabídnou Dny židovské kultury Olomouc. Na jejich přípravě se i letos podílelo Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových Filozofické fakulty Univerzity Palackého spolu s Židovskou obcí Olomouc a Muzeem umění Olomouc.

„Letos se chceme věnovat židovským spolkům. Během festivalu aktivity židovských organizací nejen představíme, ale i poukážeme na silnou sociální propustnost mezi nimi a nežidovskými uskupeními. Zároveň chceme upozornit na skutečnost, že za vznikem většiny židovských sekulárních spolků stál fakt, že v atmosféře sílícího nacionalismu byli Židé v chřadnoucí rakouské monarchii, ale i v nastupujícím Československu, stále méně vítáni,“ uvedla Ivana Cahová, vedoucí Centra judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových FF UP. Návštěvníci festivalu se tak podle ní mohou těšit na celou řadu odborných i populárně-naučných přednášek, už tradičně také na koncerty i divadelní a filmová představení.

„Mimořádnou akcí pro širší veřejnost bude speciální verze městské hry Olomouc spolkově židovská. Hry se lze účastnit tradiční soutěžní formou na bázi geocatchingu s chytrým mobilním telefonem v ruce a prostřednictvím mobilní aplikace, který je volně ke stažení, nebo se stručným tištěným průvodcem, jenž bude k dispozici na startu v Arcidiecézním muzeu. Speciální festivalová verze bude obsahovat dvě zastavení se speciální performancí k olomouckému židovskému spolkovému životu. V budově bývalého státního německého gymnázia na dnešní tř. Svobody 26 se účastníci skrze scénické čtení ze vzpomínek dvou bývalých žáků, Zwi (Hanse) Batschi a Maxe Zweiga, seznámí s rostoucím antisemitismem v olomoucké společnosti. Vrcholem bude performance skupiny Ostrý zub pod vedením Vladimíra Havlíka na téma slavné přednášky Adolfa Loose O tom, jak se chodí, sedí, leží, spí, jí a pije, pronesené v repríze v olomouckém německém kulturním domě Deutsches Kasino v roce 1913,“ dodala Ivana Cahová. 

Organizátoři festivalu zvou i na několik zajímavých přednášek. Například Daniel Baránek z Historického ústavu Akademie věd ČR popíše ve své přednášce s názvem Síla, nebo rozštěpení? Židovské spolky proměny spolkové činnosti olomouckých Židů v období 1880–1920. Zaměří se na to, proč židovské spolky vznikaly a co spolková činnost vypovídá o židovské společnosti. Hebraista a historik Zbyněk Tarant z Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni bude hovořit o úloze Leo Herrmanna ve spolku Bar Kochba. Představí záchranné akce ve stínu začínající nacistické okupace, které Herrmann organizoval. O sionistických mládežnických spolcích bude v Arcidiecézním muzeu hovořit Daniela Bartáková z Masarykova ústavu Akademie věd ČR. Ve své řeči představí akademické, sportovní, volnočasové i skautské židovské spolky, které působily na území meziválečného Československa.

I letos budou velkým tahákem také hudební představení. Už 9. října nabídne festival koncert skvělého americko-izraelského jazzmana Itamara Borochova. Diváci by si ale neměli nechat ujít ani hudebně-literární projekt spisovatele Jaroslava Rudiše a výtvarníka a hudebníka Jaromíra 99 s názvem Kafka Band, který do alternativně-rockové podoby převádí texty Franze Kafky. V Jazz Tibet Clubu představí své nejnovější album Der Process. V rámci filmové sekce nabídnou Dny židovské kultury i současnou izraelskou filmovou a dokumentární produkci, která se k festivalovému tématu vztahuje z pohledu izraelské společnosti. Dny Židovské kultury se konají od 9. do 22. října. Více o programu zde.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)