Ve volbách do senátu lékařské fakulty získalo mandát 23 nových členů

Senátní volby odstartovaly minulé pondělí v prostorách Teoretických ústavů LF UP.
Foto: Velena Mazochová
Monday 28 November 2016, 14:30 – Text: Velena Mazochová

Téměř ze dvou třetin se pro příští funkční období obměnilo složení akademického senátu lékařské fakulty. Z voleb, které se uskutečnily minulý týden, vzešlo 23 nováčků. Svůj mandát obhájilo celkem 13 dosavadních senátorů.

Nejvýraznější obměnu zaznamenala podle očekávání studentská komora s deseti novými a dvěma stávajícími členy. Noví členové budou mít většinu také v komoře akademických pracovníků, v níž do křesel usedne 13 nově zvolených a 11 staronových senátorů.

Nejvyšší podporu 468 hlasů obdrželi noví studentští senátoři Marek Zálešák a Martin Stokláska. Z řad akademických pracovníků se na první příčce umístil dosavadní předseda fakultního senátu Jan Strojil se 122 hlasy, hned za ním získali nový senátorský mandát Pavel Horák a Roman Havlík se shodným počtem 100 hlasů.

K volebním urnám přišla téměř polovina oprávněných voličů. „Celková účast byla 42,8 %, což je znatelně vyšší procento než při předchozích volbách. Z velké části bych to ale přičítal faktu, že se poprvé volilo v rozmezí čtyř dnů a především na třech různých místech,“ uvedl předseda volební komise Aleš Manda.

Fakultní senátní volby se uskutečnily ve dnech 21. až 24. 11. v prostorách Teoretických ústavů, fakultní nemocnice a Kliniky zubního lékařství. Celkem kandidovalo 79 akademických pracovníků a 22 studentů.

Nově zvolení senátoři se na svém prvním zasedání sejdou 13. prosince. Hlavními body programu budou volby předsedy a dvou místopředsedů.

Akademický senát lékařské fakulty má 36 členů zvolených z řad členů akademické obce fakulty, z toho je 12 studentů. Funkční období senátu je tříleté.

Podrobné výsledky voleb jsou k dispozici na úřední desce fakulty. Proti jejich platnosti mohou členové akademické obce podávat námitky do konce listopadu.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)