Vědci vyvíjejí systém pro včasnou a snadnou detekci Alzheimerovy choroby

Projekt slavnostně odstartoval společným setkáním řešitelů v řecké Soluni.
Foto: archiv AB
Wednesday 25 October 2023, 15:00 – Text: Martina Šaradínová

Vývoj rychlého, spolehlivého, finančně dostupného a digitálně podporovaného systému pro včasné odhalení Alzheimerovy choroby je hlavním úkolem čtyřletého evropského projektu 2D-BioPAD z programu Horizon Europe, který koordinuje Český institut výzkumu a pokročilých technologií – CATRIN Univerzity Palackého. Díky podpoře ve výši téměř šest milionů eur se do výzkumu zapojí 11 partnerů z osmi zemí, CATRIN je jediným tuzemským zástupcem. Projekt nedávno slavnostně odstartoval v řecké Soluni.

„Využijeme naše dlouholeté zkušenosti s nejmodernějšími 2D materiály včetně grafenu a jeho derivátů, které by mohly přispět k zvýšení citlivosti a účinnosti senzorického systému. Cílem je detekovat současně až pět biomarkerů Alzheimerovy choroby v krvi. K tomu bude k dispozici uživatelsky přívětivá mobilní aplikace, která poskytne zdravotníkům výsledky v reálném čase. Počítáme také s využitím umělé inteligence k optimalizaci systému,“ uvedl hlavní koordinátor projektu Aristeidis Bakandritsos z CATRIN.

Podle něj vývoj zařízení reaguje na současnou poptávku po POC analyzátorech (z anglického point-of-care), které umožňují velmi rychlé vyšetření pacienta přímo v místě, kde se o nemocného pečuje. Funkčnost systému ověří dvě klinické pilotní studie, které se uskuteční ve třech evropských klinických centrech. Do konsorcia jsou zapojeny univerzity, výzkumné instituce, zdravotnická zařízení i firmy z Dánska, Finska, Francie, Německa, Řecka, Irska a Španělska. Jako jeden z klíčových členů iniciativy Graphene Flagship je 2D-BioPAD součástí rozsáhlé sítě akademických a průmyslových subjektů, které přispívají k posílení strategické autonomie Evropy v oblasti technologií založených na grafenu a dalších 2D materiálech.

Slavnostní zahájení projektu hostilo prestižní Centrum pro interdisciplinární výzkum a inovace (CIRI) na Aristotelově univerzitě v Soluni. Na tomto setkání se sešli všichni partneři projektu, aby diskutovali o svých rolích, povinnostech a ambicích pro úspěšné dosažení vytyčených cílů. Mezi partnery nechybí ani Katalánský institut pro nanovědy a nanotechnologie (ICN2), s nímž a dalšími partnery výzkumníci z CATRIN vyvíjejí díky dalšímu mezinárodnímu projektu biosenzor na monitorování účinnosti léčby dětského nádorového onemocnění – neuroblastomu.

Alzheimerova choroba je chronické neurodegenerativní onemocnění mozku, které postihuje zejména starší osoby, ale může se vyskytovat i u mladších jedinců. Je to vážné onemocnění, jež zásadním způsobem ovlivňuje život pacienta i jeho rodiny a představuje významný zdravotní a sociální problém. Proto probíhá rozsáhlý výzkum a snaha o zlepšení diagnostiky a léčby této choroby, a to i na úrovni mezinárodní spolupráce, aby se minimalizoval její dopad na společnost.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)