Vědci z Univerzity Palackého vyvinuli magnetický separátor

Karel Koberna.
Foto: VTP UP
Thursday 23 February 2017, 8:30 – Text: Dana Jurková

Jedinečnou laboratorní pomůcku, která doposud neměla na trhu obdoby, vyvinul vědecký tým pod vedením Karla Koberny z Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého. Speciální separátor UniTrap může být použit pro magnetickou separaci, výzkum magnetických částic nebo laboratorní diagnostiku. Zájemci mohou toto unikátní zařízení zakoupit také prostřednictvím e-shopu.

„Klíčovou výhodou separátoru je především jeho snadné použití, rychlá a vysoce účinná separace a kompatibilita se standardními zkumavkami a multikanálovými pipetami. Pod záštitou Univerzity Palackého tak prodáváme jedinečnou laboratorní pomůcku, kterou umíme navrhnout i na míru dle potřeb zákazníka,“ řekl Petr Kubečka, vedoucí oddělení transferu technologií Vědeckotechnického parku Univerzity Palackého (VTP UP).

V roce 2014 se tým Karla Koberny přihlásil s nápadem na vytvoření zařízení pro separaci magnetických částic do Proof-of-Concept projektů VTP UP. Ty se zaměřují na podporu vědeckých aktivit vedoucích ke komerčnímu uplatnění a jsou financovány Technologickou agenturou ČR z Programu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA.

„Zařízení odpovídající našim požadavkům nebylo v té době na trhu, proto jsme se rozhodli sestrojit náš vlastní separátor. V době podání projektu jsme již měli vyrobený prototyp, který měl však spoustu chyb. Potřebovali jsme ho vylepšit, dopracovat do ideální podoby a nabídnout ho dalším uživatelům,“ popsal začátky vývoje Karel Koberna.

Vědci zakoupili software umožňující 3D modelování a začali pracovat na vylepšování prototypu, který byl na stole během prvního půl roku. V průběhu roku 2016 mu byl udělen český patent a bylo zažádáno o mezinárodní patentovou ochranu. Projekt týmu Karla Koberny, který byl původně naplánován na rok a půl s rozpočtem téměř 500 tisíc korun, byl úspěšně ukončen již po devíti měsících řešení na konci roku 2015 a vyžádal si oproti předpokládané částce výdaje ve výši zhruba 335 tisíc korun.

Vývoj magnetického separátoru na základě dalších zkoušek a připomínek uživatelů pokračoval s výraznou podporou VTP UP i v roce 2016. Důvodem byl především fakt, že navržený separátor byl nákladný na výrobu. Vědci proto vyvinuli nový prototyp, který je snadno vyrobitelný v 3D tiskovém centru VTP UP a jehož obsluha je navíc absolutně intuitivní. Toto řešení je rovněž založeno na patentované poloze magnetů v zařízení.

Ve spolupráci s průmyslovou designérkou pak tým Karla Koberny vytvořil modulární systém, který je univerzálně použitelný pro různě velké zkumavky. V neposlední řadě se podařilo i zatraktivnit vzhled separátoru kombinací tisku z bílého a červeného plastu.

„Do projektu tohoto typu je třeba vstupovat s jasnou představou a s produktem, který je relativně jednoduchý a jeho realizace alespoň do stadia průmyslové ochrany nevyžaduje dlouhé časové období. Ukončení projektu nepředstavuje ukončení vývoje. Projektem jsme získali výhodu, na kterou je však třeba dále navázat,“ upozorňuje Karel Koberna.

Po prvotních testech obchodní tým VTP UP vytvořil pro separátor prodejní web a strategii prodeje. Na webových stránkách www.magneticunitrap.cz vznikl i e-shop, kde je možné separátor zakoupit. Společně s obchodním týmem VTP UP bude vědec Koberna v letošním roce hledat nové klienty, kteří by měli zájem separátor prodávat, případně odkoupit celou licenci k produktu. Pro další zájemce o Proof-of-Concept projekty vyhlásí VTP UP v březnu novou výzvu.

Více informací naleznete na webu http://www.vtpup.cz/.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)