Vědecký stand-up již podruhé poučil, pobavil i inspiroval

Foto: Martin Višňa
Wednesday 2 November 2022, 8:00 – Text: Martin Višňa

O historických liturgických textiliích a také o online světě se hovořilo na druhém Vědeckém stand-upu, který připravila Cyrilometodějská teologická fakulta UP. Svoji práci zhruba čtyřicítce diváků představily čtyři vědkyně ze čtyř fakultních pracovišť, každá na to měla pouhých patnáct minut.

Podle proděkanky Marty Lucie Cincialové je stand-up příležitostí k tomu nejen se o vědecké práci a úspěších členů akademické obce CMTF dozvědět, ale také se z nich radovat a poučit.

Toto hravě splnila už první vystupující Jitka Jonová z katedry církevních dějin a církevního práva, která se během své čtvrthodinky ohlédla za končícím projektem zaměřeným na historické liturgické textilie, jejich ochranu a péči o ně. Připomněla vydané publikace a uskutečněné výstavy pro veřejnost a na příkladu dvou mešních rouch, z nichž jedno je spojené s císařovnou Marií Terezií a druhé vyšívala Magdalena Dobromila Rettigová, ukázala, na co všechno se dá při zkoumání starých liturgických oděvů přijít.

Krátké ohlédnutí za projektem, na kterém CMTF spolupracuje s Národním památkovým ústavem, najdete také v aktuálním čísle magazínu Žurnál na stranách 22 a 23 – v elektronické verzi je k dispozici zde.

Další tři vystoupení stand-upu se víceméně týkala online světa. Doktorandka Dagmar Hájková z Institutu sociálního zdraví (OUSHI) představila kvalitativní výzkum věnovaný kyberšikaně, jehož výstupy budou součástí chystaného nového modulu Škola dobrých vztahů na webu Hovory o vzdělávání. Cenné zkušenosti a informace od odborníků i obětí kyberšikany tu brzy najdou jak učitelé, tak rodiče i žáci.

O využívání sociálních sítí z pohledu volného času hovořila Ivana Olecká z katedry křesťanské sociální práce. S kolegy se zabývala tím, že pobyt na sociálních sítích sice naplňuje charakteristiky volnočasové aktivity, ale jen málokdo to za volný čas skutečně považuje. „Na základě výsledků našeho výzkumu jsme došli k závěru, že je potřeba definovat nový druh volného času, který jsme isnpirováni dílem Zygmunta Baumana pojmenovali jako tekutý volný čas. Pobyt na sociálních sítích je jeho typickým reprezentantem. Dokonale totiž prolíná sféry: dokáže být totiž zároveň časem pracovním, kdy stále více prací je na využívání sociálních sítí založeno, a zároveň mohou být volnočasovou aktivitou či komunikačním prostředkem třeba v rodině. Ta hranice mezi prací a soukromým životem je rozostřená. V případě tekutého volného času ani nemusíme reflektovat, že ho nějak prožíváme,“ přiblížila.

Jako poslední dostala slovo Gabriela Šarníková z katedry křesťanské výchovy, která nastínila možnosti a výhody či nevýhody výzkumu prostřednictvím facebookových skupin. Následně děkan Vít Hušek coby průvodce událostí otevřel diskuzi, při níž diváci v aule fakulty zahrnuli svými dotazy všechny čtyři vystupující. Zazněly přitom i zajímavé podněty pro další bádání. Například zda lze považovat za příklad tekutého volného času považovat i modlitbu.

Vystoupení čtyř vědkyň navázala na první stand-up, který CMTF uspořádala vloni před Vánocemi. Svoji práci tehdy v patnácti minutách představili Klára Maliňáková, Alice Košárková, Veronika Černušková a Jiří Pospíšil, mluvilo se mimo jiné o vztahu religiozity, spirituality a zdraví, o takzvaných něcistech nebo o náboženských konspiračních teoriích týkajících se covidu-19.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)