Vedení Univerzity Palackého podporuje aktivity vedoucí k posílení vysokoškolského sektoru

Grafika: Žurnál UP
Friday 31 May 2024, 11:55

Podobně jako ostatní univerzity a vysoké školy činí i vedení Univerzity Palackého to, k čemu je v posledních dvou letech neustále nabádáno: hledá vnitřní úspory, sahá k reorganizacím, prosazuje moderní trendy v akreditacích. Vyhovujeme tak opakovaným poukazům ministerstva na možné rezervy ve vnitřních zdrojích při vědomí, že se oblast vzdělávání velmi dynamicky proměňuje a je třeba na situaci reagovat.

Aktivně působíme i při projednávání lepšího systému institucionálního financování na fórech České konference rektorů i Rady vysokých škol. Konstatujeme, že u debatních stolů zaznívají opakované přísliby financování vzdělávací činnosti. Už pro rok 2024 máme významný příslib kompenzace podfinancovaných fakult a oborů, další meziroční navyšování je plánováno i na léta 2025 a následující. To jsou určitě pozitivní signály, které podporujeme a chceme trvat na jejich realizaci.

Přesto cítíme potřebu naslouchat hlasům, které ve veřejném prostoru znovu upozorňují na fakt, že ani v polovině roku slíbené finance zatím na vysoké školy nedorazily a že frustrace akademické obce narůstá. Jsme připraveni pokračovat v jednáních, argumentovat ve prospěch navýšení institucionálních financování, spolupracovat.

Spolu s porozuměním a pochopením těchto aktivit apelujeme na Vládu České republiky, aby situaci na univerzitách a vysokých školách vzala na vědomí s nejvyšší vážností a plánované navyšování financování vzdělávací činnosti na českých veřejných školách podpořila.

Za vedení Univerzity Palackého rektor prof. Martin Procházka

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)