Veletrh inkluze nabídl možnosti pro vzdělávání romských předškoláků

Veletrh inkluze zahájil děkan teologické fakulty Peter Tavel.
Fotogalerie: Velena Mazochová
Tuesday 11 April 2017, 13:00 – Text: Velena Mazochová

Podpořit vstup romských dětí do vzdělávacího systému bylo hlavním cílem Veletrhu inkluze, který v Olomouci pořádala cyrilometodějská teologická fakulta s partnery projektu ROMSPIDO.  

První ročník populárně-odborné akce se zaměřil na další možnosti a výzvy pro práci s dětmi předškolního věku. „Proč by měl být právě na teologické fakultě takový projekt? Myslím si, že církev by měla být tam, kde je třeba pomáhat. A pokud máme přivést do inkluzivního vzdělávání nějakou smysluplnou myšlenku, je třeba se zaměřit na ty nejmenší,“ zdůraznil při zahájení veletrhu děkan teologické fakulty a ředitel projektu ROMSPIDO Peter Tavel. Připomněl přitom vznik několika dětských předškolních center, které se v rámci projektu podařilo zřídit v některých městech Olomouckého kraje. „Jsem rád, že už se nám ozvaly i dvě další organizace, které by také chtěly zřídit centrum pro mladé lidi. To je příznak toho, že je to dobrá cesta,“ uvedl děkan a poděkoval za partnerství Olomouckému kraji, městu Olomouc, Arcibiskupství olomouckému i dalším spolupracujícím subjektům. 

V populární části, otevřené široké veřejnosti v Atriu Uměleckého centra UP, nabídl Veletrh inkluze prezentaci neziskových organizací a partnerů projektu, tvůrčí dílnu pro malé předškoláky, filmovou projekci i vystoupení romské kapely Triangl. Přednášky odborníků z oblasti inkluzivního vzdělávání i speciálních vzdělávacích aktivit si mohli zájemci vyslechnout v budově teologické fakulty v rámci odborného semináře. Příspěvky byly například věnovány bariérám, které dětem ze sociálně znevýhodněného prostředí znesnadňují vstup do vzdělávacího systému, faktorům, ovlivňujícím jejich rodinnou výchovu nebo využití alternativního programu montessoriovské školy v předškolních vzdělávacích centrech. K tématům patřily také specifika komunikace s romskými rodiči či potřeby předškolních dětí z marginalizovaných skupin společnosti. Obě části programu pak v závěru propojila beseda u kulatého stolu, kde měli zájemci z řad laické veřejnosti možnost získat informace o problémech inkluzivního vzdělávání od renomovaných terénních pracovníků. 

„Předškolákům, které nemají tolik podnětů jako jejich vrstevníci z majoritní společnosti, chceme posunout startovní čáru pro vstup do vzdělávacího systému na stejnou úroveň – tak, aby byly připraveny na základní školu a pak návazně i na další vzdělávání. Pracujeme proto už s dětmi ve věku dvou až tří let. Snažíme se přitom zavést do předškolního vzdělávání Feuersteinovu metodu instrumentálního obohacení, pocházející z Izraele, která dětem pomáhá rozvinout se do úrovně školní zralosti. Prostřednictvím projektu chceme do předškolních zařízení a zřizovaných dětských center také šířit tzv. montessori pedagogiku, což je určitá parafráze Komenského vize - ´předškolka hrou´,“ vysvětlil koordinátor projektu a odborný pracovník Institutu sociálního zdraví CMTF Zdeněk Meier. Jak doplnil, podobné akce plánují účastníci projektu ROMSPIDO i pro nadcházející období. „V příštích letech bychom se chtěli věnovat také středoškolákům a návazně i tzv. friendly workers – pracovním místům, které je schopen nabídnout místní sektor,“ dodal Zdeněk Meier. 

Projekt Příprava romských dětí a dětí ze sociálně marginalizovaných skupin z Olomouckého kraje a okolí na vzdělávání pomocí dobrovolnictví a se zohledněním spirituálních potřeb (ROMPSIDO) vznikl za podpory ministerstva školství, evropských strukturálních a investičních fondů a Operačního programu Výzkum, vývoj a inovace. Spolu s Univerzitou Palackého jsou do něj zapojeni také Olomoucký kraj, město Olomouc, Charita Olomouc, Člověk v tísni, SPOLEČNĚ-JEKHETANE nebo P-centrum i vybrané střední, základní a mateřské školy v regionu. Cílem projektu je zapojení okrajových skupin dětí a mládeže do všech úrovní vzdělávací soustavy.

Video z veletrhu si můžete prohlédnout ZDE.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)