Velkým kancléřem CMTF je nově Josef Nuzík

Josef Nuzík.
Foto: Arcibiskupství olomoucké, ado.cz
Monday 4 July 2022, 13:15 – Text: (vim)

Sbor poradců zvolil po odchodu arcibiskupa Jana Graubnera do Prahy nového administrátora olomoucké arcidiecéze. Stal se jím dosavadní pomocný biskup olomoucký a generální vikář Josef Nuzík. Jako dočasný správce arcidiecéze, než bude zvolen nový arcibiskup olomoucký, bude zastávat také funkci Velkého kancléře CMTF UP, který je garantem fakulty z církevního hlediska a mimo jiné zprostředkovává komunikaci s Kongregací pro katolickou výchovu v Římě. Více k volbě administrátora zde.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)