Vojtech Regec z pedagogické fakulty se stal členem expertní skupiny Evropské komise

Vojtech Regec, mimo jiné člen expertní skupiny Evropské komise EU.
Foto: Milada Hronová
Wednesday 29 March 2017, 7:29 – Text: Milada Hronová

Vojtech Regec, docent Ústavu speciálněpedagogických studií a zároveň proděkan pro zahraniční záležitosti Pedagogické fakulty Univerzity Palackého se stal členem expertní skupiny Evropské komise při Evropské unii. Jejím cílem je, aby zdravotně postižení lidé měli vyrovnané příležitosti v elektronické komunikaci jako ostatní lidé.

Vojtěch Regec se už deset let věnuje digitální inkluzi osob se zdravotním postižením. Právě tuto problematiku nově řeší evropská Směrnice o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací. Sedmičlenná expertní skupina s názvem Web Accessibility Directive Expert Group vznikla proto, že není zcela jasné, jakým způsobem budou jednotlivé země EU standardy dané směrnicí naplňovat. Experti se poprvé se sešli počátkem března v Lucemburku. Jejich cílem je určit, jak se v členských zemích EU bude aplikovat nová Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru.

„Řadu úkonů dnes provádíme elektronicky a cílem nové směrnice je, aby tak mohli činit i lidé se zdravotním postižením. Když bude například nevidomý, či neslyšící chtít komunikovat s úřadem, úřad musí zaručit, že komunikaci poskytne žadateli v přístupné formě,“ řekl Vojtech Regec. I když se zabývá odborně především přístupnosti technologií pro zrakově postižené, v evropské expertní skupině má nyní dohled nad celou problematikou jako nezávislý expert.  

„Do výzvy jsem se přihlásil na poslední chvíli. Životopis, portfolio i vize jsem posílal zhruba pět minut před uzavřením systému,“ řekl proděkan Regec z pedagogické fakulty. Než uspěl, musel prokázat, že zná všechny technické standardy přístupnosti, neboť se nyní věnuje i metodologii hodnocení přístupnosti.

„Výsledkem naší práce bude vhodný model aplikace pravidel a metodologie a jejich dodržování budeme ověřovat. Až se v evropské skupině na nějakém postupu shodneme, bude povinností každé země EU ho dodržovat,“ dodal Vojtech Regec. Zdůraznil přitom, že do roku 2016 závazná evropská směrnice tohoto typu neexistovala a příslušnou oblast řešily státy pouze samostatně. V České republice se podle Regece zabýval digitální inkluzí především zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy v platném znění, vyhláška o přístupnosti č. 64/2008 Sb. Jen nepřímo se digitální inkluzi věnuje také antidiskriminační zákon, Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením a zákon o vysokých školách, v němž se říká, že vysoké školy mají dělat maximum, aby studenti byli vzděláváni v přístupné formě.

I když je Vojtech Regec svou nominací experta potěšen, už z prvního setkání v Lucemburku se vrátil s konkrétním zadáním. „Definovali jsme si úkoly, nyní máme tři měsíce to, abychom je splnili. Vytvoříme metodologii monitorovnání elektronické přístupnosti v EU, najdeme definici pro technickou specifikaci pro přístupnost mobilních aplikací. Budeme se věnovat i způsobu, jakým budou podle nové směrnice subjekty deklarovat přístupnost na svých webových stránkách,“ popsal proděkan z olomoucké pedagogické fakulty. Expertní skupina by měla pomoci aplikovat směrnici v celé EU do tří let. Poté budou všechna z ní vyplývající nařízení ve všech zemích Evropské unie závazná.

Vojtech Regec, proděkan pro zahraniční vztahy PdF UP je docentem Ústavu speciálněpedagogických studií. Odborně se věnuje speciálněpedagogické propedeutice, tyflopedii, psychopedii a speciálněpedagogického poradenství. Rektorem čínské Leshan Normal University byl jmenován mimořádným profesorem ve speciální pedagogice této univerzity. V rámci vědecko-výzkumné činnosti se zabývá využíváním asistenčních technologií u osob se zdravotním postižením. Od roku 2007 spolupracuje na národní úrovni jako metodik pro oblast přístupnosti webových stránek veřejné správy na Slovensku. Je autorem metodiky pro výpočet ratingu přístupnosti stanovujícího míru přístupnosti webové stránky. Spoluautorem dokumentů právních předpisů Slovenské republiky, ukotvujících znění pravidel pro hodnocení přístupnosti webových stránek ve veřejné správě, kterých je součástí i vzpomínaná metodika pro výpočet ratingu přístupnosti.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)