Vůle, píle a statečnost. Promovali absolventi Univerzity třetího věku

Foto: Michal Tomeš
Monday 27 June 2022, 15:00 – Text: Ivana Pustějovská

Dostali osvědčení za úspěšné ukončení studia, kytice od rodiny i přátel. Ale možná by si z promoce v aule filozofické fakulty měli odnést i metál za vytrvalost a statečnost. Téměř dvě stovky absolventů a absolventek Univerzity třetího věku UP (U3V) by si je určitě zasloužily.

Vzdělávat se v době, když je už člověk o něco zralejší, určitě není snadné. Když se ale do studia ještě přidá pandemie, omezení prezenčního studia, pak je to už překážek docela dost. „Jsem velmi ráda, že se nám podařilo promocemi završit vzdělávání našich opravdu nejstatečnějších účastníků, které zastihla při studiu pandemie covidu-19, a zcela se tak proměnil zavedený způsob výuky, na který byli zvyklí. Museli se vyrovnat nejen s velmi složitou společenskou situací, která postihla celou zemi, ale i s přechodem prezenční formy vzdělávání na distanční a s přesunem loňského letního semestru na období prázdnin. Myslím, že si za svou vytrvalost i flexibilitu zaslouží nejen poděkování, ale i náš obdiv,“ uvedla Klára Tesaříková Čermáková, vedoucí oddělení dalšího vzdělávání a inovací ve výuce UP.

U3V nabízí možnost dalšího vzdělávání nejen Olomoučanům, ale své pobočky má i v dalších městech na Moravě – ve Vyškově, Valašském Meziříčí, Uherském Hradišti a Šternberku. Zájemci si mohou vybírat z několika typů programů, které odborně garantují jednotlivé fakulty UP. V nabídce tak jsou specializované dvouleté běhy, které nabízejí například příležitost získat vhled do oblasti práva, archeologie či psychosociálních studií. „Je možné se přihlásit i jen na jeden rok a využít naše jednoleté odborné programy, ve kterých je možné se věnovat například dějinám umění, digitální fotografii, vztahům evropské kultury a křesťanství nebo praktickému využití léčivých rostlin,“ vybírá z nabídky Klára Tesaříková Čermáková. Dalším typem jsou pak jednosemestrální programy zaměřené mj. na japonskou kulturu, na správné hospodaření s financemi nebo na udržení mozku v kondici. Stranou nezůstává ani nabídka jazykových kurzů, díky kterým je možné se zlepšit v angličtině či němčině. Přehled nabídky U3V i informace k přihláškám najdete zde.

Univerzity třetího věku jsou specifickou součástí celoživotního vzdělávání. Poskytují starším občanům nad 60 let vzdělávání na nejvyšší možné, tedy vysokoškolské úrovni, čímž se liší od jiných forem osvětových a vzdělávacích činností. Vzdělávání na U3V má charakter osobnostního rozvoje, nikoliv profesní přípravy, a nezakládá nárok na vysokoškolský titul. U3V při Univerzitě Palackého patří mezi nejstarší univerzity svého druhu v naší republice, její vznik můžeme datovat již od roku 1986.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)