Vychází knižní edice studentských matrik ze 17. a 18. století

Foto: Jakub Čermák
Thursday 9 November 2023, 8:00 – Text: Tomáš Franta

Olomoucké univerzitní matriky jsou neocenitelným pramenem o počátcích vysokého školství v Olomouci. Odhalují cenné informace o studentech i významu a důležitosti akademie v období raného novověku, kdy v Olomouci působili jezuité. Filozofická fakulta UP ve spolupráci s Vydavatelstvím Univerzity Palackého (VUP) proto při příležitosti 450. výročí založení univerzity v Olomouci vydává novou knižní edici matrik olomoucké univerzity z let 1636–1729. Publikaci představí spolu s editory Libuší a Vladimírem Spáčilovými na besedě ve Vlastivědném muzeu Olomouc v pondělí 13. listopadu od 17 hodin. Čtenářům a historikům je k dispozici také speciální web matricula.upol.cz.

Dvousvazková publikace Matricula olomoucké univerzity (1636–1637) 1652–1729 představuje edici druhé nejstarší matriky olomoucké univerzity. Ta dobově navazuje na předcházející knihu Nejstarší matrika olomoucké univerzity (1576) 1590–1651 z roku 2016 a pokračuje v mapování významného jezuitského období olomouckého vysokého školství. Olomoucká univerzita totiž zůstávala pod správou jezuitů až do roku 1773.

„Olomoucké univerzitní matriky jsou nejen pro nás historiky zlatým grálem. Najdeme v nich informace o rodišti a zemi původu promovaných studentů, nezřídka nám odkrývají bílá místa v životě významných historických osobností. Umožňují nám nahlédnout do spletité sítě dobových sociálních vazeb či fungování dobových mocenských struktur a vztahů, které se často utvářely právě v období univerzitního studia. Jsem nesmírně rád, že manželé Spáčilovi svou precizní ediční prací dokázali olomoucké univerzitní matriky, důležitou součást kolektivní paměti Univerzity Palackého, zpracovat právě v této komplexní podobě,“ říká děkan FF UP Jan Stejskal.

Představení obou publikací mapujících olomoucké univerzitní matriky z jezuitského období se uskuteční v rámci besedy ve Vlastivědném muzeu Olomouc v pondělí 13. listopadu od 17:00. Setkání se symbolicky uskuteční přímo v prostorách výstavy o jezuitské historii olomoucké univerzity s názvem Chrám moudrosti. Účast na akci je možná pouze pozvaným hostům, z besedy nicméně vznikne videozáznam, který bude následně dostupný na webu matricula.upol.cz.

„Jsme vždy rádi, když se nám ve spolupráci s aktivními autory a akční institucí podaří připravit odbornou publikaci, která má přesah a funguje koncepčně. Olomoucké univerzitní matriky jsou přesně tímto případem. Výsledkem není jen tištěná edice, ale i inspirativní setkání při symbolicky významném výročí a webové stránky, které zdarma zpřístupní zvídavým historikům významný historický pramen,“ doplňuje Aleš Prstek, ředitel VUP.

Edice nejstarších matrik olomoucké univerzity zpracovaná Libuší a Vladimírem Spáčilovými mapuje období od samotného vzniku univerzity v Olomouci v roce 1573 až po rok 1729. Obě publikace jsou zdarma v elektronickém formátu ke stažení na webu matricula.upol.cz. Zájemci o tištěnou knihu mohou zavítat na e-shop Vydavatelství UP.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)