Vyhlášení 11. ročníku studentské grantové soutěže na UP (IGA)

Ilustrační foto: G. Knýblová
Tuesday 19 November 2019, 8:00 – Text: OK

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje 11. ročník studentské grantové soutěže na UP.

Cílem studentské grantové soutěže je podpora projektů realizovaných studenty doktorského nebo magisterského studijního programu a financovaných z prostředků na specifický vysokoškolský výzkum. Řešitelem studentského projektu musí být student doktorského studijního programu, kde UP je školicím pracovištěm, nebo akademický pracovník UP. Dalšími členy řešitelského týmu mohou být studenti doktorského nebo magisterského studijního programu nebo akademičtí, vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci.

Přihlášky lze podávat do 15. ledna 2020 do 17.00 hodin. Přihlášky se podávají pouze elektronickým způsobem, a to prostřednictvím OBD portálu UP. Podrobné informace najdete v přiloženém dokumentu.

 

Back