Výjimečná konference otevře diskuzi o aktuálních problémech Evropské unie

Organizační tým konference řídí Naděžda Šišková, vedoucí Jean Monnet Centre of Excellence.
Foto: Eva Hrudníková
Friday 28 April 2017, 13:30 – Text: Eva Hrudníková

Jean Monnet Centre of Excellence při Právnické fakultě Univerzity Palackého připravuje multioborovou konferenci – The EU in time of multicrisis and its greatest challenges: up-to-date solutions, future visions and prospects. Dvoudenní akce bude svým zaměřením, rozsahem i obsahem ojedinělou akademickou a společenskou akcí s nadnárodním přesahem. Konference se uskuteční 22. a 23. května ve velkém sále Černínského paláce. Zájemci o účast se mohou nyní registrovat.

Odborné setkání chce otevřít diskuzi o aktuálních problémech Evropské unie, o jejím osudu po odchodu Velké Británie a také pokusit se ve světle dalších aktuálních výzev najít řešení současné situace. „Máme velkou radost, že pozvání k aktivní účasti přijala celá řada předních odborníků na otázky práva Evropské unie, politiky a ekonomie, jakož i zástupci klíčových unijních institucí,“ řekla za organizační tým Naděžda Šišková, vedoucí Jean Monnet Centre of Excellence při PF UP.

Mezi hlavními řečníky vystoupí se svými referáty například členka Evropské komise Věra Jourová, rektor College of Europe Jörg Monar, bývalý generální advokát Soudního dvora EU Miguel Poiares Maduro nebo světově uznávaný znalec práva EU Peter-Christian Müller-Graff z Heidelberské univerzity. Dalšími řečníky budou zástupci akademické obce z mnoha evropských zemí. Na konferenci byli pozvaní i velvyslanci a další zástupci diplomatického sboru.

„Mezinárodní fórum je otevřené zástupcům akademickým institucí z České republiky i ze zahraničí, studentům i odborníkům z praxe – právníkům, ekonomům, politologům – se zájmem o téma. Jednacím jazykem bude angličtina,“ upřesnila Naděžda Šišková. Organizátoři vzhledem k omezené kapacitě doporučují zájemcům včasnou registraci, ta je možná do 7. května. Přihlašovací formulář stejně jako podrobný program konference a další důležité informace jsou k dispozici webových stránkách.

Jean Monnet Centre of Excellence pořádá květnovou konferenci ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a Českou asociací pro evropská studia. Centrum vzniklo na olomoucké právnické fakultě na podzim roku 2015, a to díky grantu Evropské komise. V Česku jde o ojedinělou instituci zaměřenou speciálně na reformu Evropské unie a otázky s tím související.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)