Výměna zkušeností vysokých škol s distanční výukou

Foto: Markéta Šemberová
Tuesday 14 September 2021, 8:59 – Text: (ipu)

O tom, jakým nástrojem pro rozvoj vysokých škol je distanční vzdělávání, debatovali odborníci z tuzemských vysokých škol na setkání v Olomouci. Univerzita Palackého hostila jednání řešitelů centrálního rozvojového projektu pro rok 2021, který se na tuto problematiku zaměřuje. Zástupci naší univerzity mj. představili aktivity pracovní skupiny zaměřující se na distanční vzdělávání v kinantropologii, řeč byla i o nových možnostech a perspektivách distanční výuky v budoucnu. Stěžejním bodem programu byla prezentace výsledků analýzy stávajícího stavu distančního vzdělávání na všech veřejných vysokých školách v ČR, která byla zpracována právě projektovým týmem Univerzity Palackého v Olomouci. Setkání se konalo hybridní formou, část účastníků do Olomouce dorazila osobně, další využili online přenos.

Back