Výročí české polonistiky připomnělo v Olomouci absolventské setkání

Z expozice Wisławy Szymborské, polské básnířky, esejistky, literární kritičky, překladatelky a zároveň i nositelky Nobelovy ceny za literaturu.
Fotogalerie: Milada Křížková Hronová a Adéla Vymazalová
Thursday 18 May 2023, 8:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Expozice Wisławy Szymborské, výstavka fotografií někdejších studentů, koncert lublinské kapely Orkiestra św. Mikołaja či exkurze do nově zrekonstruovaných prostor katedry slavistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého se staly součástí pestrého programu oslavy uspořádané ke stému výročí vzniku české polonistiky. Kulaté narozeniny připomněla její olomoucká část absolventským setkáním.

Asi pět desítek absolventů olomoucké polonistiky a téměř všichni její lektoři a lektorky, kteří na Univerzitě Palackého působili v posledních třiceti letech, si přijeli prohlédnout místo svého dřívějšího působení a zároveň zavzpomínat na svou alma mater. Ti, kteří se akce nemohli zúčastnit, vyjádřili podporu setkání na dálku. Slavnostní události se zúčastnila i generální konzulka Polské republiky v Ostravě Izabella Wołlejko-Chwastowicz, zástupce ředitele Polského institutu v Praze Wojciech Bednarek, z Opolské univerzity přijela do Olomouce Irena Danecká.

„Od založení naší univerzity uplynulo 450 let, sto let uplynulo od založení prvního lektorátu polštiny v Praze a Bratislavě. I když je olomoucká polonistika mladší, v roce 2017 jsme slavili pětasedmdesátileté výročí, máme řadu absolventů, na které jsme velmi hrdí. Mnozí z nich se po studiích rozutekli po celé střední Evropě. Jsou mezi nimi i úspěšní literární překladatelé nebo organizátoři filmových festivalů. Řada z nich působí v Polsku nebo v českých firmách, které s Polskem obchodují. V blízkém kontaktu jsme zůstali například s nynějším ředitelem Českého centra ve Varšavě Petrem Vlčkem, který v Olomouci kromě polonistiky studoval i filmovou vědu,“ uvedl za organizaci akce Jan Jeništa, vedoucí sekce polonistiky z katedry slavistiky FF UP.

Polonistika Filozofické fakulty Univerzity Palackého uspořádala absolventské setkání v tomto rozsahu vůbec poprvé. Zahájila jej vernisáž výstavy Wisławy Szymborské, která vznikla při příležitosti jejích nedožitých stých narozenin. Expozice návštěvníkům nabízí ke zhlédnutí pětadvacet panelů s dobovými fotografiemi a texty, které celý život této polské básnířky, esejistky, literární kritičky, překladatelky a zároveň i nositelky Nobelovy ceny za literaturu dokumentují. Zájmci si panely mohou prohlédnout do konce června v Knihovně UP ve Zbrojnici, v prostorách studentské klubovny Nebelvír.

V odpoledních hodinách přivítala shromážděné účastníky absolventského setkání na parkánových zahradách FF UP mimo jiné i proděkanka FF UP Pavlína Flajšarová, která ocenila příjemnou atmosféru akce.

„Mohlo by se zdát, že polonistika patří k malým oborům. Není tomu tak a svědčí o tom i vaše hojná účast. Navíc jsem měla možnost podívat se na vaši improvizovanou výstavu fotografií, kterou jste dali dohromady v tak krátkém čase. Už to samo o sobě svědčí o existenci pospolitosti mezi vámi. I proto vidím budoucnost polštiny ve světlých barvách,“ řekla při oficiálním zahájení proděkanka FF UP.

Během absolventského setkání vystoupila na parkánech i polská folklorní a folková kapela Orkiestra św. Mikołaja. Koncert slavnostně uzavřel projekt Jazyk v kultuře a kultura v jazyce – seminář a workshopy pro studenty polonistiky v Olomouci (2022-2023), který spolu s partnerem (sekce polonistiky katedry slavistiky FF UP) realizuje polská Univerzita Marie Curie-Skłodowské (UMCS) v Lublinu. Hlavní řešitelkou projektu je Katarzyna Prorok (UMCS), koordinátorkou projektu za českého partnera (UP) je  Aleksandra Starzyńska. Projekt byl řešen v rámci Programu Propagace polského jazyka a byl financován polskou Národní agenturou akademické výměny (NAWA). 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)