Výuka angličtiny pro ukrajinskou komunitu v Olomouci

Margo Hordeieva a její poslední lekce s jednou z dětských skupin.
Foto: M. Hordeieva
Monday 3 July 2023, 12:09

V létě minulého roku jsme na Filozofické fakultě univerzity Palackého spustili kurzy angličtiny pro ukrajinské uprchlíky. Zprvu vyučující učili bez nároku na odměnu, od září jsme pak obdrželi štědrý grant od Velvyslanectví USA v České republice a začali jsme kurzy pořádat ve spolupráci s Americkým centrem, které v Olomouci nově vzniklo.

Vyučovalo se v sedmi skupinách, které se v celkovém počtu potkaly při 512 vyučovacích hodinách. Pro dospělé byly vytvořeny skupiny pro falešné začátečníky, úplné začátečníky, pokročilé a také jedna začátečnická skupina vyučovaná online. Nabídku doplnily dvě skupiny pro děti od 9 do 10 let a od 11 do 12 let a také skupina pro teenagery. Na kurzech se vystřídalo na 200 účastníků, přičemž každý týden se výuky účastnilo v průměru 65 osob. Nyní nastal čas na letní pauzu.

Na následujících řádcích bych chtěl za celý tým srdečně poděkovat všem, kteří s projektem pomohli a přiložili ruku k dílu. V prvé řadě putuje naše poděkování k rektorovi Martinu Procházkovi, který se významně zasloužil o pomoc ukrajinským uprchlíkům. Velké díky patří také děkanovi filozofické fakulty Janu Stejskalovi, který umožnil realizovat výuku v učebnách na Křížkovského 10, a proděkance pro mezinárodní vztahy Pavlíně Flajšarové, která uvolnila finance na nákup učebnic pro některé ze skupin.

Svou pomocí přispěli také kulturní atašé Natalie Wilkins a Todd Jurkowski z Velvyslanectví USA, kteří se postarali o již zmíněné financování programu. Na tomto místě bychom tak chtěli poděkovali i jim. Za podporu a pomoc s organizací dále děkujeme Lukáši Merzovi.

V neposlední řadě bych chtěl osobně poděkovat všem, kteří v kurzech ukrajinské studenty učili. Jmenovitě jsou to Karolína Cohen, Margo Hordeieva, Jirka Chwalek, Matěj Kundrát, Ladislava Livingstone a Eva Železná. Děkujeme i kolegům, kteří za ně v případě potřeby zaskakovali. Kromě toho si všichni nesmírně vážíme samotných účastníků kurzů, kterým rovněž ze srdce děkujeme za spolupráci.

Doufáme, že v září se nám podaří s projektem navázat tam, kde jsme skončili. Uvítáme také vaše případné rady a návrhy.

David Livingstone, Ph.D., vedoucí literární sekce katedry anglistiky a amerikanistiky FF UP 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)