Vždy mě bavilo vymýšlet nové věci

Petr Džubák.
Foto: Denisa Pavelková
Monday 16 January 2023, 9:00 – Text: Martina Šaradínová

Do vědecké práce se Petr Džubák pustil ještě jako student medicíny, objevování nového ho ale lákalo od dětství a například učebnice anorganické chemie přečetl už na základce. Nyní patří k vědeckým oporám Ústavu molekulární a translační medicíny (ÚMTM), který je rozkročen mezi Lékařskou fakultu UP a CATRIN UP, a zabývá se vývojem nových léčiv i včasnou diagnostikou nádorových onemocnění. Vedle toho se ale atestovaný pediatr snaží držet kontakt i s klinickou praxí.

„Věda a výzkum mě lákaly odjakživa, co si pamatuji. Jedna z mých nejranějších vzpomínek je, že jsem asi v pěti letech dostal hrací sadu Mladý chemik. Zásadní vliv na mě měl dědeček, jemuž tehdejší režim neumožnil studium, ale byl to jeden z nejchytřejších lidí, co znám. S ním jsem jako kluk chodil do Vědecké knihovny, on mě nejvíce motivoval,“ zavzpomínal Džubák.

Během studia Lékařské fakulty UP záhy zjistil, že jen studium ho neuspokojuje. Shodou šťastných náhod se dostal do nově založené laboratoře Mariána Hajdúcha. „Tam mě zapojili do práce prakticky okamžitě. Hodně mě to chytlo, v laboratoři jsem i přespával. Jakmile jsem dokončil medicínu, plynule jsem navázal doktorským studiem a bylo pro mě přirozené věnovat se výzkumu. Kromě toho jsem vždy spolupracoval s Dětskou klinikou Fakultní nemocnice Olomouc, doteď tam několikrát za měsíc sloužím. Být v kontaktu s pacienty mě baví, aspoň jedním drápkem se snažím držet kontakt s reálnou medicínou a nechtěl bych o něj přijít,“ doplnil.

Primárně se však věnuje dvěma výzkumným oblastem. První z nich je vývoj protinádorových léčiv, kdy vědci navazují na předchozí znalosti a know-how. „Máme několik zajímavých projektů na protinádorová léčiva, cílíme na adenosinové receptory ve vývoji léčiv, snažíme se najít jejich modulátory, jež by mohly sloužit jako nová léčiva,“ objasnil. Druhým hlavním tématem je hledání biomarkerů pro včasnou diagnostiku rakoviny, nejlépe ještě před tím, než jsou nádory viditelné zobrazovacími metodami a pacient ještě nepociťuje obtíže. „Cílíme zejména na onemocnění v oblasti plic a ženských reprodukčních orgánů. Mimo jiné ve spolupráci s dalšími institucemi připravujeme studii na validaci biomarkerů rakoviny plic z vydechovaného vzduchu u rizikových jedinců. Mám rád základní výzkum, ale největší motivace je, aby se výsledky využily pro pacienty. Je super, když funguje mezioborová spolupráce mezi klinikou i jednotlivými výzkumnými skupinami,“ uvedl.

O své práci již může diskutovat i doma, dvě nejstarší z celkem pěti dětí se daly na studium medicíny. „Rodina je můj největší koníček. Společně děláme skauting, s manželkou vedeme oddíl, jezdíme na letní tábory, jachtaříme. Nemáme rádi pasivitu,“ uzavřel Džubák.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)