Vzpomínka na PaedDr. Josefa Fuku

Prof. Josef Fuka.
Foto: Archiv UP, archiv rodiny, archiv PřF
Tuesday 6 September 2022, 8:29

Vážení přátelé,

ač zdá se to neuvěřitelné, bude to již 30 let od úmrtí našeho otce a dědečka, univerzitního profesora PaedDr. Josefa Fuky a od úmrtí naší maminky a babičky Věry Fukové, kteří nám stále velmi chybí a v našich srdcích jsou s námi napořád. Nikdy nebudou zapomenuti pro svoji lásku k rodině, moudrost a dobré skutky. Maminka zemřela 12. 9. 1992 a tatínek ji následoval 26. 11. 1992. 

Otec kromě svého povolání profesora fyziky, jak na školách středních, tak školách vysokých, působil jako docent obecné fyziky dvanáct let jako vedoucí katedry experimentální fyziky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a byl jejím prvním vedoucím. Působil v Jednotě českých matematiků a fyziků, v odborných komisích školských i s celostátní působností, v redakčních radách časopisů Přírodní vědy ve školePokroky matematiky, fyziky a astronomieFyzika ve školeMatematika a fyzika ve škole. Byl autorem nebo spoluautorem dvou desítek knižních publikací (metodických příruček a učebnic fyziky pro základní, střední i vysoké školy), scénářů osmi výukových filmů, dvanácti vysokoškolských skript a více než sto padesáti článků v časopisech a sbornících zaměřených na metodiku výuky matematiky a fyziky.

Jako děkan se ve svém dvanáctiletém období velmi zasloužil o rozvoj Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci. Kromě svého povolání se také náš otec a dědeček naplno věnoval po boku své manželky Věrky své rodině, kterou ochraňoval a zabezpečil po všech stránkách, byl naše jistota a zázemí, které utvářela naše maminka a babička Věrka. Náš táta a dědeček a byl milován a ctěn všemi lidmi, protože to byl velmi čestný muž, který nikdy neodmítl pomoci hodným lidem v nouzi.

A tak šel čas, i nebylo dne, kdy bych na své rodiče nevzpomněla, a děkuji všem, kteří vzpomenou s námi.

Iva Klozová, roz. Fuková, s rodinou

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)