Vzpomínka na profesora Jiřího Bajera

Archiv: PřF UP
Tuesday 26 June 2018, 12:44 – Text: Šárka Chovancová

Ve věku 54 let zemřel 20. června profesor Jiří Bajer, který od roku 1990 působil na katedře optiky přírodovědecké fakulty. V roce 1992 získal pod vedením profesora Jana Peřiny doktorát, v roce 1997 pak docenturu v oboru Kvantová elektronika-optika a v roce 2005 dosáhl titulu profesor. Ve své vědecké činnosti se zabýval kvantovou, nelineární a statistickou optikou.

„Jirka byl vášnivým čtenářem knih z nejrůznějších oblastí a rád získané informace předával svým přátelům. Když se vyskytla jakákoliv záhada, nejasnost či neznalost, byl Jiří jistota, která pomáhala problém řešit. Jiří nám všem bude velmi chybět, především pak jeho nejbližší rodině, milované dceři Emě a manželce Monice," uvedl Zdeněk Hradil z katedry optiky. Jak dodal, není však v lidské moci tento osud zvrátit a jakkoli je to těžké, je nutné se s tím smířit a vyrovnat.

Jiří Bajer se narodil 15. dubna ve Frýdku-Místku. Jako mimořádně talentovaný a nadaný student ukončil studium oboru Optoelektronika na katedře optiky přírodovědecké fakulty s vyznamenáním. V letech 2003 až 2006 byl předsedou kolegia oboru fyzika UP. Svou první práci publikoval během svých vysokoškolských studií v roce 1985, což bylo na tehdejší dobu něco zcela neobvyklého: J. Bajer, J. Peřina: Photon statistics of degenerate four-wave mixing with classical and quantum pumping, Czech. J. Phys. B 35 (1985) 1146-1162.

Během své vědecké kariéry napsal více než 45 odborných publikací. „Jeho pedagogický talent se projevoval i při popularizačních přednáškách. Byl odborníkem na optické atmosférické jevy, jeho práce Historie zkoumání duhy, Čs. čas. Fyz. 65 (2015) 283 je názornou ukázkou toho, jak lze skloubit historické téma s fyzikální intuicí a schopností systematicky vysvětlit i netriviální detaily,″ dodal profesor Hradil.

Jiří Bajer vydal také knihy Mechanika 1-3 a Optika 1-2, ve kterých čtivě a jasně vyjádřil zákony fyziky. Svou poslední knihu Optika 2 vzhledem k zhoršujícím se zdravotním potížím předal k tisku ve zkrácené formě v lednu 2018. Titulní obrázek Mezi vlnami od Ivana Ajvazovského námětem odrážel jeho postavení - znalce vlnové optiky v bouři běsů.

„Všichni, kteří jsme jej znali, si ho navždy budeme pamatovat jako tichého, skromného, čestného a pracovitého člověka, a tak v našich vzpomínkách bude žít i nadále. Pro něj více než platí citát: Tiší lidé mají tu nejhlasitější mysl," dodal Zdeněk Hradil.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)