Vzpomínka na profesorku Alenu Nelešovskou

Profesorka Alena Nelešovská.
Foto: archiv katedry
Wednesday 29 March 2017, 9:23

V sobotu 25. března zemřela profesorka Alena Nelešovská - jedna z nejvýraznějších osobností ve svém oboru. Na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci působila v letech 1974 - 2011 a po dobu 20 let byla vedoucí katedry primární pedagogiky. Byla také první profesorkou primární pedagogiky v České republice.

Ve své profesi se zabývala přípravou budoucích učitelů 1. stupně základních škol a svým studentům se snažila ukázat správnou cestu do jejich budoucí profese učitele těch nejzranitelnějších žáků. Vážili si jí kolegové z fakult v celé republice i v zahraničí. Z její činnosti je patrné, že profesi, kterou si vybrala, z celého srdce milovala. Učitelkou chtěla být od dětství a její sen se naplnil. I když se jedná o profesi náročnou a mnohdy nedoceněnou, považovala ji za své poslání. Její výsledky jsou odrazem pilné, dlouhodobé, erudované práce a vysoké náročnosti na sebe, ale i na své spolupracovníky, které systematicky podněcovala k aktivitám, a které podporovala. Vždy reagovala na vše nové, aktuální a potřebné. Energie, která z ní vyzařovala, byla pro celé okolí velmi motivační a inspirativní.

Paní profesorka byla člověk empatický a lidský. Dlouho a statečně bojovala se zákeřnou nemocí a stejně bojovala za každého, kdo u ní hledal pomoc a porozumění.

Alena Nelešovská zemřela 25. března 2017 ve věku 66 let. Poslední rozloučení se uskuteční v pondělí 3. dubna ve 14 hodin v obřadní síni krematoria.

Jana Svobodová a Dominika Provázková Stolinská

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)