Zimní semestr a covid: Nelekejte se, ale nepolevujte v obezřetnosti

Friday 30 September 2022, 15:33 – Text: (red)

Rádi bychom nechali po dvou letech běžet univerzitní život bez pojmů covid-19 či koronavirus, ale bohužel z toho nejsme ještě úplně venku. Nepropadejte nicméně trudnomyslnosti, v tomto textu nepřicházíme s žádnými omezeními (a věříme, že to tak zůstane) – chceme pouze připomenout prosbu o obezřetnost a ohleduplnost k sobě i svému okolí. Opakování je v tomto případě nejen matkou moudrosti, ale i zdraví.

Přestože problematiku onemocnění covidem upozadila jiná témata a aktuálně nejsou v platnosti žádná plošná protiepidemická opatření, počty pozitivně otestovaných se nyní v ČR pohybují okolo 4 000 osob denně (ve všední dny) a dá se předpokládat, že s příchodem podzimu neklesnou.

Na pořadu dne je tedy i nadále ohleduplnost, kterou bychom ostatně měli mít na paměti běžně – a to jak k okolí, tak ke svému vlastnímu zdraví. Stále bychom měli věnovat zvýšenou pozornost hygieně rukou a izolovat se od svých kolegů či spolupracovníků při známkách respiračního onemocnění. Nebojme se ani teď používat respirátor, necítíme-li se zcela zdrávi, abychom ochránili své okolí, a také v případě, že máme obavy o své vlastní zdraví. Respirátory pro preventivní případy je možné si jednotlivě vyzvednout na Referátu bezpečnosti a požární ochrany UP (BOZP), sídlícím na adrese Křížkovského 8.

Základem je dodržovaní pravidel a vstřícná komunikace

Vedení univerzity v rámci snahy o trvalé udržení standardního režimu zimního semestru prosí a apeluje na všechny své zaměstnance i studenty, aby v případě nařízené izolace poctivě dodržovali její pravidla, především izolaci od kolegů a spolužáků, a to nejen v kancelářích či při výuce, ale i v jiném prostředí (koleje, společenský život). Lze snad dnes již považovat za samozřejmost, že obdobně je třeba se chovat i při pouhém podezření na možnou nákazu nemocí. Na kolejích zůstává vyčleněno několik karanténních lůžek pro ubytované studenty.

Pedagogy vyzývá vedení univerzity ke vstřícné komunikaci směrem ke studentům s respiračními potížemi. Pokud to povaha výuky dovoluje, je žádoucí umožnit dočasnou vzdálenou účast na výuce či náhradní plnění povinností, to vše s cílem předejít případnému rozšíření nemoci.

Zaměstnance a jejich vedoucí pracovníky vybízí vedení univerzity k efektivní a vstřícné komunikaci, která umožní předejít případnému šíření nemoci na pracovišti. V případě podezření na onemocnění covidem vzdáleně (telefonicky, e-mailem apod.) ohlaste tuto skutečnost svému přímému nadřízenému a domluvte se na dalším postupu. Pokud podezření přetrvává, případně se covid potvrdí, umožněte svým podřízeným využití práce na home office po dobu trvání podezření či po dobu nařízené izolace, pokud má zaměstnanec o sjednání této formy výkonu práce zájem a povaha práce to umožňuje. Dohodu o práci z domova naleznete na univerzitním webu.

Co se týká případného preventivního otestování přímo v zaměstnání, kontaktujte svého přímého nadřízeného. Zaměstnanci rektorátu si mohou samotest v případě, že není na jejich pracovišti dostupný, vyzvednout na referátu BOZP (Křížkovského 8) – po předchozí telefonické domluvě.

Doporučení hygieniků

Také Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje vydala již v polovině prázdnin preventivní doporučení určené primárně poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb, ve kterém ale zaznívá i apel pro širší veřejnost: „Obecně pak rizikovým skupinám populace a seniorům doporučujeme v případě pobytu v uzavřených prostorách, typu čekárny, ordinace, MHD apod. používat respirátor, dodržovat základní hygienu rukou a v neposlední řadě včas podstoupit očkování či aplikaci posilující dávky očkování.“

Od července je zároveň otevřena možnost podstoupit čtvrtou dávku očkování. Přehled aktuálně otevřených očkovacích míst včetně podrobného rozpisu dostupných vakcín naleznete na webu ockoreport.uzis.cz.

Další vývoj situace bude vedení univerzity i nadále permanentně monitorovat a jakékoliv případné změny v režimu na její půdě v souvislosti s šířením onemocnění covidem-19 naleznete jako vždy primárně na speciálním covid webu UP, případně dalších kanálech. Je naším společným zájem udělat vše pro to, aby nebyla další opatření potřeba.

Aktuální počty nakažených v České republice a další související statistiky lze sledovat na webu ministerstva zdravotnictví.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)