Workshop „ARTgila123 aneb Fenomén UKO JEŠITA v českém prostředí“

Foto: Archiv KVV PdF UP
Tuesday 29 May 2018, 15:03

Kolegové z katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého se aktivně zapojili do zajímavého projektu Mezinárodní společnosti pro výchovu uměním (InSEA). Tato světová organizace napojená na UNESCO spojuje – doslova napříč kontinenty – učitele výtvarné výchovy a odborníky na výtvarnou pedagogiku. Mnohé z jejích aktivit se orientují na obhajobu výtvarné edukace a budování její teorie, jiné symbolicky vyjadřují radost z umělecké tvorby a ze vzájemného sdílení.

Jedním z projektů INSEA, do nějž se prostřednictvím národní sekce této organizace (Česká sekce INSEA nikoliv náhodou sídlí na zdejší katedře výtvarné výchovy) zapojili naši pracovníci a studenti, je výstavní projekt ARTgila123. Během něj byly z různých koutů světa a od různých umělců shromážděny drobné keramické objekty (čísla v názvu označují maximální velikost plastik v palcích), jež v podobě výstavy „v kufru“ putují po významných centrech výtvarné edukace a symbolicky poukazují na tvůrčí a významové možnosti média keramické hlíny, na využitelné postupy jeho uchopení, na tvarovou pestrost keramických plastik a na množství způsobů povrchové úpravy keramického střepu. Dodejme, že za naši univerzitu se projektu účastní výtvarníci a pedagogové Monika Dokoupilová, Robert Buček a David Medek, jejichž dílka jsou rovněž součástí katalogu výstavy (viz insea.org/praxis/exhibitions/artgila-123).

Na zmíněnou mezinárodní akci v podobě putovní výstavy se ve většině zapojených zemí navazuje řadou dalších událostí a nejinak je tomu u nás. Na naši univerzitu sice samotná výstava teprve připutuje (nyní je v Madridu, předtím byla v egyptské Káhiře a v korejském Daegu), již nyní ale proběhl workshop, který je součástí našeho českého přispění k projektu. A co bylo obsahem výtvarné dílny uspořádané dne 16. 4. 2018?

V prostoru parkánu Uměleckého centra UP proběhlo vyvrcholení workshopu nazvaného s nadsázkou „ARTgila 123 aneb Fenomén UKO JEŠITA v českém prostředí“. Jednalo se o provedení experimentálního výpalu technikou amerického raku pod vedením zkušeného lektora, keramika Petra Tomse. Studenti jednooborového a dvouoborového studia výtvarné výchovy měli možnost nejdříve si vyslechnout přednášku přizvaného odborníka, která je zasvětila do historie této původně japonské techniky a do způsobů její modifikace na území České republiky. Poté následoval samotný proces pálení.

Předem vytvořené keramické výrobky netradičních rozměrů (1x2x3 palce – tak jak stálo v zadání celého projektu), které prošly předchozím prvním výpalem a naglazováním, byly umístěny do speciální pece, která umožňuje jejich vytažení při finální teplotě výpalu, tj. kolem 1 100°C. Žhavé objekty byly přemístěny pomocí speciálních kleští do barelu s pilinami a následně jeho uzavřením redukovány. Tímto zásahem vznikly na studentských výrobcích specifické efekty, jež jim dodávají jedinečný vzhled.

Celým workshopem studenti spolu s vedoucím ateliéru MgA. Robertem Bučkem, Ph.D., reagují na zmíněný projekt ARTgila123 a stanou se také součástí plánované výstavy v Uměleckém centru UP. Ta se uskuteční na podzim roku 2018 – poté, co připutuje z předešlých zastavení v Portugalsku, Koreji, Egyptě, Španělsku, Anglii a Řecku. „K této výstavě se studenti výtvarné výchovy – budoucí výtvarní pedagogové – svými objekty připojí díky projektu studentské grantové soutěže IGA, který podpořila Pedagogická fakulta UP. Právě následná prezentace vzniklých děl bude významnou částí workshopu, protože objekty nebudou tradičně instalovány v galerijním prostoru, ale účastníci se je pokusí instalovat v prostředí města. Ideální možnosti přinášejí výlohy obchodů, interiéry kaváren, meziokenní prostory přízemních bytů a mnoho dalších. Výstava se tak stane součástí města a přiblíží se nenásilnou formou přímo k divákům. Rozmístění jednotlivých artefaktů po městě bude zaznamenáno v jednoduché mapě. Ta bude v průběhu výstavy k dispozici jak v tištěné podobě, tak ve formě vhodné ke stažení do telefonu. Podle mapy budou moci zájemci projít Olomouc a nacházet jednotlivá díla,“ upřesňuje Robert Buček. 

Už nyní se těšíme na začátek nového akademického roku a na naši účast v nevšedním mezinárodním projektu!

Mgr. Monika Dokoupilová, katedra výtvarné výchovy PdF UP 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)