Workshop řešil užití moderních technologií ve výuce a unijní právní praxi

Workshop se konal na právnické fakultě hybridní formou a konferenčním jazykem byla angličtina. Fotogalerie: Eva Hrudníková
Tuesday 8 November 2022, 13:00 – Text: Eva Hrudníková

Deset příspěvků odborníků z pěti evropských zemí se podařilo vměstnat do programu workshopu Modern technologies in teaching and EU legal practice – new approaches and challenges in the times of a war in Ukraine. Jednodenní akci, výjimečnou zaměřením i složením účastníků, pořádalo Jean Monnet Centre of Excellence in EU Law při právnické fakultě.

Odborné setkání bylo dalším výstupem z projektu European Union and the Challenges of Modern Society (Legal Issues of Digitalization, Robotization, Cyber Security and Prevention of Hybrid Threats). Zapojeno je do něj pět evropských univerzit a koordinuje jej právě olomoucké Jean Monnet Centre of Excellence. „Náš mezinárodní projekt je zaměřený na právní regulaci moderních technologií v evropském právu. Otázky digitalizace, robotizace a kybernetické bezpečnosti jsou v posledních měsících v centru zájmu Evropské unie. Důležitost a aktuálnost tématu navíc umocnily epidemie covidu a válka na Ukrajině,“ řekla Naděžda Šišková, vedoucí Jean Monnet Centre of Excellence a hlavní organizátorka workshopu. Jako příklad aktuálního vývoje v této oblasti uvedla dokument věnovaný použití umělé inteligence ve výuce na základních školách, včetně etického kodexu, který v říjnu letošního roku přijala Evropská komise.

Workshop Modern technologies in teaching and EU legal practice se pořadatelé rozhodli zaměřit na méně probádané oblasti. Experti z pěti států diskutovali například o nových metodických a pedagogických přístupech ve výuce ve světle moderních technologií, o efektivním využívání moderních technologií při hledání adekvátního uplatnění absolventů vysokých škol nebo o digitálních pracovních platformách. Diskutovány byly i otázky spojené se zaváděním moderních technologií do praxe, mimo jiné problematika využívání moderních technologií ve spotřebitelském právu nebo využití umělé inteligence a s tím spojené problémy právní praxe.

Na úvod pozdravil účastníky workshopu osobně Martin Procházka, rektor UP, na dálku pak Volodymyr Bugrov, rektor Národní univerzity Tarase Ševčenka v Kyjevě, a Nadia Malovanová, tajemnice ukrajinského velvyslanectví v ČR.

Program pořadatelé rozdělili do čtyř tematických bloků. Jeden z nich moderoval Peter-Christian Müller-Graff, uznávaný expert z Univerzity Heidelberg. Aktivně se konference účastnili vysokoškolští pedagogové a experti z dalších partnerských univerzit a také přední odborníci ze státních institucí. Příspěvek si připravila například Kseniia Smyrnovová, prorektorka Národní univerzity Tarase Ševčenka v Kyjevě. Jako téma zvolila nové formy online výuky ve válečných podmínkách. „Soňa Matochová, vedoucí analytického oddělení Úřadu pro ochranu osobních údajů, přiblížila otázku umělé inteligence z hlediska ochrany dat a soukromí. Naši fakultu aktivně reprezentovali proděkani Maxim Tomoszek a Blanka Vítová. Zajímavá byla také prezentace z oboru pracovního práva kolegů Petra Podrazila a Tomáše Tintěry nebo vystoupení Ondřeje Filipce k vybraným problémům robotizace,“ vyjmenovala Naděžda Šišková.

Do programu se podařilo zařadit vstup Vasyla Kapusteje a Andreje Poleščuka, studentů olomoucké právnické fakulty, kteří se aktivně zapojili do humanitární pomoci Ukrajině a kteří přes sociální sítě šíří aktuální informace o ruské invazi a bojují s dezinformacemi. Jejich prezentace byla důležitá s ohledem na to, že listopad na PF UP je měsícem podpory Ukrajiny, workshop byl jednou z jeho akcí. Fakulta navíc vyhlásila materiální a finanční sbírku, ze které nashromážděné prostředky poputuji přímo do válkou zasažené Ukrajiny – informovali jsme zde.  

Workshop Modern technologies in teaching and EU legal practice se konal na právnické fakultě 3. listopadu hybridní formou a konferenčním jazykem byla angličtina.

Jean Monnet Network – European Union and the Challenges of Modern Society (Legal Issues of Digitalization, Robotization, Cyber Security and Prevention of Hybrid Threats), pod jehož hlavičkou se akce uskutečnila, je výzkumné konsorcium sdružující vedle Univerzity Palackého v Olomouci jako hlavního koordinátora také Univerzitu Heidelberg, Tallinnskou technologickou univerzitu, dále pak Univerzitu Komenského v Bratislavě a Národní univerzitu Tarase Ševčenka v Kyjevě.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)