Z IX. kongresu klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie

Ze zahájení KMINE, během kterého účastníky pozdravil mimo jiné rektor UP Martin Procházka, ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Roman Havlík nebo emeritní děkan LF UP Josef Zadražil.
Foto: Martin Višňa
Tuesday 17 October 2023, 12:35

Ve dnech 5.–7. října 2023 se v Olomouci konal IX. ročník Kongresu klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie (KMINE) 2023. Tato prestižní odborná akce je pokračováním tradice společné odborné konference infektologů, mikrobiologů a epidemiologů, tak jak je tomu v případě uznávaného Evropského kongresu klinické mikrobiologie a infekčních nemocí (ECCMID). Myšlenka vzájemné spolupráce na organizaci domácí odborné konference, která byla poprvé uskutečněna na Kongresu o infekčních nemocech v Ústí nad Labem v roce 2008, se ukázala být velmi přínosnou a v říjnu 2023 se uskutečnil již devátý ročník společného kongresu.

Na přípravě a realizaci KMINE 2023 se podílely Společnost pro lékařskou mikrobiologii ČLS JEP, Společnost infekčního lékařství ČLS JEP, Společnost pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP a Společnost nemocniční hygieny a epidemiologie ČLS JEP. Odborný program byl zaměřen na problematiku infekčních nemocí, klinické mikrobiologie a epidemiologie v jejich plné šíři. Nedílnou součástí bylo rovněž zapojení dalších lékařských specializací, například intenzivní medicíny.

Základním východiskem KMINE 2023 byla mezioborová spolupráce a integrace nejnovějších poznatků a postupů v současném infekčním lékařství, klinické mikrobiologii, epidemiologii a nemocniční hygieně v návaznosti na další lékařské specializace. Právě tento multidisciplinární přístup je velmi důležitý v diagnostickém i léčebném procesu, v prevenci infekčních onemocnění a pro současnou medicínu je zcela nezbytný.

Jako prezidentovi kongresu mi nepřísluší jej hodnotit. Osobně však pevně věřím, že KMINE 2023 byl úspěšný a pro všechny účastníky přínosný. Současně jsem přesvědčen, že se daří myšlenku velkého a společného kongresu infektologů, mikrobiologů, epidemiologů a nemocničních hygieniků, který bude realizován každý rok, naplňovat. Základní údaje o KMINE 2023 jsou uvedeny níže:

  • Počet registrovaných účastníků: 411
  • Počet vystavovatelů (osob): 96
  • Počet vystavujících firem: 29
  • Počet odborných bloků programu: 23
  • Počet odborných sdělení / přednášek: 98
  • Počet posterů: 40
  • Počet firemních sympozií: 5
  • Počet vzdělávacích hodin: 24
  • Počet minut programu: 1080

Vedle odborného programu je důležitou součástí každého kongresu i neformální setkání kolegů a přátel, kdy je možné se alespoň na malou chvíli v dnešní uspěchané době zastavit a v klidu si popovídat. Domnívám se, že i pro tato setkání, která mohou být základem pro další spolupráci a výměnu velmi cenných zkušeností v mnoha oblastech našich oborů, bylo dostatek příležitostí.

Závěrem bych rád z celého srdce poděkoval všem účastníkům KMINE 2023, kteří vytvořili velmi příjemnou atmosféru, přednášejícím za skvělé přednášky a v neposlední řadě všem, kteří se podíleli na přípravě kongresu po odborné i technické stránce. A už nyní se všichni můžeme těšit na 10. ročník Kongresu klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie, který proběhne v září 2024 v Ostravě.

 

prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D.

děkan LF UP a prezident KMINE 2023

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)