Za doc. PhDr. Zdeňkem Vtípilem, CSc.,

Foto: Žurnál UP
Thursday 6 October 2022, 11:27

Zdeněk Vtípil se narodil v srpnu 1943 v rodině lékaře, absolvoval tehdy unifikované školské vzdělání až po střední školu a následně studoval psychologii na Psychologickém ústavu MU Brno (tehdy ale od roku 1960 s názvem Univerzita Jana Evangelisty Purkyně až do roku 1990), kterou zakončil a absolvoval v roce 1965 či 1966. Následovala roční základní vojenská služba (jako absolvent VŠ) a poté nastoupil na místo podnikového psychologa v národním podniku Meopta Brno a začal získávat zkušenosti pro svoji celoživotní profesní orientaci – psychologie práce a organizace. Koncem roku 1971 se přesunul na katedru psychologie FF Univerzity Palackého a té zůstal věrný až doslova do posledních dnů, pracovní úvazek skončil sice v roce 2020, tedy po prakticky padesáti letech, ale pomáhal katedře dále. Zemřel 3. srpna 2022.

V sedmdesátých až osmdesátých letech, kdy bylo studium psychologie spíše potlačované či nepodporované, pomáhal držet úroveň katedry spolu s kolegy Valouškem, Mohaplem, Papicou či kolegyněmi Osladilovou a Jochmannovou. Tehdy také v rámci své vědecké aspirantury absolvoval asi půlroční stáž na Univerzitě v (tehdy) Jugoslávské Lublani. Jako organizátor i spoluřešitel se s kolegy z katedry i praxe podílel na řešení úkolů tehdy vypisovaného Státního plánu vědeckého výzkumu a návazně publikoval odborné studie. Po obhajobě rozsáhlejší práce byl jmenován docentem. V osobním životě měl s manželkou Helenou, lékařkou, 2 dcery, starší se provdala v Itálii a mladší později vystudovala také psychologii. Díky starší dceři opakovaně navštívil Itálii a mluvil velmi slušně italsky.

Po roce 1990, kdy se i vysoké školství konečně zbavilo dohledu KSČ, se Zdeněk Vtípil spolupodílel na praktické resuscitaci katedry psychologie. Vedoucím byl Přemek Mohapl a Zdeněk Vtípil jako tajemník bezchybně zajišťoval organizační záležitosti. Vedle toho se významně podílel na rozvoji samostatné odborné profilace v psychologii práce a organizace. Rozvoj studia psychologie byl tehdy zcela raketový, pokud v osmdesátých letech studovalo v ročníku 8-12 lidí, nyní se hlásilo do každé formy kolem 2 tisíc uchazečů a v ročnících bylo přes 50 studentů. V letech 1994-2012 vedl katedru Řehan, následně Šucha a nyní Dolejš a lze bez nadsázky říci, že každý z nich se při téměř 5 stovkách studentů ve všech formách a stupních studia psychologie spoléhal na organizační schopnosti a spolehlivost Zdeňka Vtípila.

Co závěrem: půlstoletí spojení osoby, práce, koncepcí i realizace projektů Zdeňka Vtípila s katedrou psychologie FF UP vypovídá dostatečně o jeho významu pro studia psychologie v Olomouci, byl nám dobrým kolegou, inspirátorem i přítelem 

Doc. Vladimír Řehan, emeritní děkan FF UP 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)