Za vaši a naši svobodu

Foto: archiv katedry slavistiky FF UP
Wednesday 18 May 2022, 23:50 – Text: (map)

Jako záznam osudů protestujících a také jako pocta jejich vzpomínkám. S tímto cílem vznikla expozice Za vaši a naši svobodu a zájemci si ji mohou prohlédnout do konce června v prostorách Filozofické fakulty UP (Křížkovského 10, zadní trakt). Výstava sestává z dokumentů, fotografií a autentických svědectví pamětníků, které v letech 2008 až 2018 shromáždili Adam Hradilek, Petr Blažek, Štěpán Černoušek, Michaela Stoilova a další badatelé Ústavu pro studium totalitních režimů.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)