Za Vilímem Šimánkem

Prof. Vilím Šimánek.
Foto: archiv Žurnálu UP
Tuesday 14 February 2023, 8:30

S hlubokou lítostí oznamujeme, že tento víkend navždy odešel respektovaný odborník na komplexní výzkum přírodních látek a emeritní přednosta Ústavu lékařské chemie a biochemie Lékařské fakulty Univerzity Palackého, pan profesor MUDr. RNDr. Vilím Šimánek, DrSc.

Vilím Šimánek byl mezinárodně uznávaným odborníkem na komplexní výzkum přírodních látek. Od roku 1964 působil v Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UP, který jako přednosta vedl v letech 1987–2007. Jeho výzkumná práce byla orientována na izolaci, řešení struktur a biologickou aktivitu isochinolinových a tropolonových alkaloidů. V posledních letech se zaměřil na studium biologické aktivity mikronutrientů (nutraceutik) rostlin, které jsou dnes aktivními složkami některých doplňků stravy. K úspěšné komercionalizaci dovedl výzkum obsahových látek ostropestřce mariánského.

Je autorem a spoluautorem 255 odborných prací, 7 českých patentů a 12 průmyslových vzorů.

Vilím Šimánek byl členem několika domácích a zahraničních odborných společností. Po dvě volební období (v letech 1998–2006) byl předsedou České společnosti chemické a členem výkonného výboru Federation of European Chemical Societies / European Communities Chemistry Council (FECS/ECCC, nyní European Association for Chemical and Molecular Sciences, EuCheMS).

V roce 2021 obdržel Hanušovu medaili, nejvyšší ocenění České společnosti chemické za výsledky vědecké práce v chemických oborech.

Zlatou medaili „Za zásluhy o rozvoj UP“ převzal z rukou děkana LF UP v loňském roce, a to za vedení odborného časopisu LF UP Biomedical Papers.

Rozloučení s panem profesorem proběhne v úzkém rodinném kruhu.

 

prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc., děkan LF UP

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)