Zahradníkovskou přednášku pronese autor převratných řešení ukládání energie

Přední světový odborník v oblasti materiálové chemie Yuri Gogotsi.
Zdroj: drexel.edu
Friday 22 June 2018, 8:00 – Text: Martina Šaradínová

Přední světový odborník v oblasti materiálové chemie Yuri Gogotsi z Drexel University ve Filadelfii se postará o poslední přednášku cyklu Rudolf Zahradník Lecture Series v tomto akademickém roce. O dvourozměrných materiálech, které jsou velkým příslibem pro skladování elektrické energie a další aplikace, bude hovořit v pondělí 25. června od 10:00 v Laudonově sále Pevnosti poznání.

Ředitel Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) Radek Zbořil, který přednáškový cyklus zaštiťuje, navázal s profesorem Gogotsim spolupráci na lednové Česko-americké konferenci v Praze. Během ní vznikly nejen plány budoucích společných projektů, ale americký vědec ukrajinského původu přislíbil i účast v přednáškovém cyklu pojmenovaném po nestoru české kvantové chemie.

„Profesor Gogotsi posunul výzkum dvourozměrných systémů daleko za hranice nobelovského materiálu – grafenu. Je jedním ze zakladatelů nové třídy 2D struktur na bázi karbidů a nitridů, takzvaných MXenů, které nabízejí široké uplatnění v senzorice, technologiích ukládání energie nebo čištění vod, ale i optoelektronice a medicíně. V současné době pracujeme společně na hybridních materiálech, kde využíváme chemii fluorografenu a vlastnosti některých MXenů k vývoji vysoce účinných superkondenzátorů,“ řekl Zbořil.

Právě na rodinu dvourozměrných karbidů a nitridů se profesor Gogotsi zaměří v olomoucké přednášce nazvané MXenes – Synthesis, Properties and Applications of Two-Dimensional Carbides and Nitrides, the Largest Family of 2D Materials. Více informací a abstrakt je dostupný zde. 

Profesor Gogotsi je autorem či spoluautorem dvou knih, na svém kontě má více než 50 evropských či amerických patentů. Je autorem více než 600 publikací, které mají přes 52 000 citací. Jeho H-index činí 102. Za své vědecké výsledky získal řadu prestižních cen a čestných doktorátů. Nově je členem mezinárodní rady NF Neuron.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)