Záznam semináře o klimatické změně a cestách k jejímu řešení

Tuesday 1 November 2022, 10:26 – Text: (mz)

Jednou z činností Udržitelné univerzity je také vzdělávání, a to jak studentů a zaměstnanců UP, tak veřejnosti. Ve spolupráci s Centrem celoživotního vzdělávání UP proto proběhl seminář Klimatická změna a cesty k jejímu řešení, v němž Ondráš Přibyla představil portál Fakta o klimatu a 10 nejdůležitějších vhledů do tématu klimatické změny skrze data a datové vizualizace. Nyní máte možnost podívat se na záznam.

Portál Fakta o klimatu pomocí infografik, přehledů, vysvětlujících článků a obsáhlých rešerší vysvětluje informace v oblasti klimatické změny, emisí skleníkových plynů, energetiky, ekonomiky, mezinárodních dohod a legislativy a krajiny a ekosystémů. Nabízí tak objektivně podložené odpovědi na otázky jako „Jak moc se oteplí, když se zvýší koncentrace CO₂?“ nebo „Jak se na trhu stanovuje cena elektřiny?“.

Ondráš Přibyla je teoretický fyzik, který se léta zabýval komunikací a navigací v komplexních systémech. Vede tým Fakta o klimatu a přednáší o tématu klimatických změn na univerzitách i ve firmách. Věnuje se zejména fyzikální podstatě problému a strategii transformace v kontextu ČR i Evropy.

Všechny informace o udržitelnosti i pozvánky na blížící se akce najdete na webu udrzitelna.upol.cz.  

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)