Zemřela Libuše Hrabová

Foto: archiv FF UP
Monday 20 November 2023, 12:39 – Text: (map)

Ve věku nedávno dožitých 95 let zemřela Libuše Hrabová, uznávaná expertka historie středověku, zejména dějin Lužických Srbů, vymřelých Polabských Slovanů a Prusů. S Univerzitou Palackého byla spojena od počátků její novodobé éry na konci 40. let minulého století. Protože na konci 60. let vystupovala na podporu společenských reforem, byla v následných normalizačních čistkách po roce 1968 z fakulty vyhozena. Na svou domovskou katedru se vrátila z penze po pádu komunismu a věnovala jí další dvě dekády energické práce, mimo jiné i dokončila profesuru. V aktivním styku zůstala se svým pracovištěm i po odchodu do emeritury v roce 2009. Libuše Hrabová získala řadu prestižních ocenění, mimo jiné Stříbrnou medaili předsedy Senátu PČR nebo Cenu Františka Palackého.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)