Životní styl dětí z nejnižší vrstvy společnosti se zlepšuje, zdravější a spokojenější se však necítí

Ilustrační foto: Martin Višňa
Thursday 24 November 2016, 14:24 – Text: Martin Višňa

České děti z nejnižší vrstvy společnosti více sportují a konzumují méně sladkostí a sladkých nápojů než v roce 2002. Vyplývá to ze zprávy UNICEF Innocenti Report Card 13 s názvem Fairness for Children (Spravedlnost pro děti), která přináší přehled rozdílů v životní úrovni dětí ze 41 členských zemích EU a OECD. Podíleli se na ní odborníci z Institutu aktivního životního stylu fakulty tělesné kultury.

V reportu jsou prezentována data z mezinárodní výzkumné studie Health Behaviour in School-aged Children (HBSC), kterou v České republice garantuje právě olomoucká tělovýchova a do které bylo mezi lety 2002 a 2014 zapojeno přes 600 tisíc školáků ze 41 zemí světa.  

„UNICEF ve zprávě porovnává rozdíl mezi životní úrovní dětí v nejnižší vrstvě společnosti s celospolečenským průměrem, tak zvanou relativní nerovnost, ve čtyřech klíčových oblastech: příjem, vzdělání, zdraví a životní spokojenost. Tento rozdíl naznačuje, do jaké míry může v jednotlivých zemích dítě z nejnižší vrstvy společnosti zaostávat za svým průměrným vrstevníkem. V ukazatelích zdravého životního stylu dochází v České republice mezi dětmi z různých sociálních prostředí ke snižování nerovnosti,“ uvedl Michal Kalman z Institutu aktivního životního stylu, hlavní řešitel HBSC studie u nás.

Více pohybu, ale subjektivní pocit zdraví horší

V období let 2002 a 2014 klesl rozdíl mezi dětmi v nejnižší společenské vrstvě a průměrem dětské populace v konzumaci sladkostí a slazených nápojů o 4,4 procenta. Naopak aktivní zájem o pohybovou aktivitu se o 3,1 % navýšil. „Ačkoliv mají děti stále nedostatek pohybu, světová trendová data ukazují, že úroveň pohybové aktivity adolescentů mírně roste. Snižování relativní nerovnosti pohybové aktivity mezi dětmi z různých sociálních prostředí je cestou, jak pozitivně přispět ke zvýšení úroveň pohybové aktivity celé dětské populace,“ komentuje Kalmanova kolegyně Jana Vokáčová.

I přes pozitivní výsledky v oblasti zdravého životního stylu, se subjektivní pocit zdraví u chudších dětí zhoršuje. Výzkum HBSC v roce 2014 ukázal, že při subjektivním hodnocení zdraví až čtvrtina českých dětí pociťuje alespoň jednu zdravotní komplikaci denně (např. bolest hlavy, zad, břicha, závratě, podrážděnost či poruchu spánku). Navíc výsledky u dětí v nejnižší společenské vrstvě se mezi lety 2002 a 2014 zhoršily více než u průměrných vrstevníků.

Porovnání se světem

Podobně jako své zdraví hodnotí české děti také svoji životní spokojenost. Na škále spokojenosti s kvalitou života (od 0 do 10) hodnotilo 8,6 procenta dětí svoji současnou spokojenost na úrovni 4 a méně. Podobně hodnotí svoji spokojenost děti v Kanadě, Francii či Německu. Nejméně spokojenou skupinou jsou dívky ve věku 13 a 15 let. Relativní nerovnost v životní spokojenosti se u dětí během let 2002 a 2014 ještě prohloubila, a to o 2,1 procenta. Celkově jsou české děti nejméně spokojenými dětmi v rámci EU.

Kromě životní spokojenosti si však české děti v porovnání se světem nevedou špatně. V roce 2013 byla v České republice míra dětské chudoby 6,3 procenta, což ji řadí na pátou příčku v rámci 41 států účastnících se studie.  Podobnou měrou chudoby trpí děti na Islandu či ve Švýcarsku.

Zpráva UNICEF Fairness for Children je k dispozici zde

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)