Zpráva ze sjezdu České oftalmologické společnosti ČLS JEP

Foto: archiv sjezdu
Tuesday 29 September 2020, 8:41

Oční klinika LF UP a FN Olomouc organizovala ve dnech 17.–19. 9. 2020 XXVIII. Výroční sjezd České oftalmologické společnosti ČLS JEP.

Z epidemiologických důvodů byl kongres pořádán online hybridní formou. Původně plánovaný hotel Clarion Congress Olomouc byl nahrazen nahrávacími studii v Comfort Hotelu Praha. Dva kongresové sály se přeměnily v profesionální studia, kde se přednášející střídali před kamerami. Diskuze probíhala mezi předsedajícími, pár lékaři přítomnými ve studiu a především se diskutovalo formou písemných dotazů s kolegy sledujícími sjezd online ze svých pracovišť a domovů.

Naše nejistota ohledně sledovanosti první online formy každoročně hojně navštěvovaného sjezdu se rozplynula po oznámení aktuálních připojení u jednotlivých bloků, které se pohybovaly mezi 150 až 670 účastníků. Sesterská sekce byla organizována formou předtočených přednášek a online diskuzí. Na kongresu zaznělo 133 přednášek a bylo prezentováno 19 posterů. Kurzy byly z důvodu online formy zrušeny.   

Nezvykle málo posluchačů přítomných v sálech pozitivně nahradil a možná i převýšil fakt, že všechny bloky je možné zhlédnout i po skončení online sjezdu. Přístup ke všem odborným informacím, přednáškám i diskuzím bude přihlášeným účastníkům otevřen do konce roku 2020.

MUDr. Klára Marešová, Ph.D., FEBO

prezidentka sjezdu a přednostka Oční kliniky LF UP v Olomouci a FN Olomouc

Back