Fakultní nemocnice se rozloučila se svou nejstarší budovou

Foto: Martin Višňa
Sobota 28. leden 2023, 8:00 – Text: Martin Višňa

Franz Josef, nejstarší pavilon Fakultní nemocnice Olomouc z roku 1896, ustoupí již brzy výstavbě nové moderní budovy odpovídající potřebám zdravotnického provozu 21. století. Vedení nemocnice umožnilo nejen současným a bývalým zaměstnancům se do historické dominanty areálu, která je neodmyslitelně spjata i s výchovou nových lékařů a zdravotníků, naposledy podívat a rozloučit se s ní.

Během dvou dnů si zájemci mohli projít nejen téměř celou vyklizenou a již částečně dělníky rozebíranou budovu, ale v prázdných chodbách, vyšetřovnách, operačních sálech a učebnách nahlédnout i do historie a plánů nemocnice. Hned ve vchodu příchozí vítal velký portrét císaře Františka Josefa I., za jehož vlády byl pavilon jako první budova nově vznikajícího nemocničního areálu na Tabulovém vrchu vystavěn. Podobiznu panovníka mnozí využili jako pozadí pro fotku, na památku byly k mání také pohlednice s historickým pohledem na budovu.

Na prohlídkové trase prostory návštěvníky doprovázely četné dobové fotografie, medailonky významných lékařů a také vzpomínky nejen zaměstnanců nemocnice. „V prvé řadě studená chodba chirurgické ambulance přeplněná pacienty a velmi surové – studené ambulance. Dále pak ‚Holubník‘, tedy komplex inspekčních pokojů v podkroví. Tehdy toto fungovalo jako svébytný organismus, kde se utužoval kolektiv,“ prozradil například ředitel nemocnice Roman Havlík.

K vidění byl také model toho, jak má areál nemocnice vypadat v blízké budoucnosti, tedy s novou budovou B na místě Franze Josefa a dalšími novostavbami či přístavbami. „Procházím si to tu už dvě hodiny, podívala jsem se snad všude, kam šlo. Je škoda, že tuto budovu zbourají, je to kus olomoucké historie,“ řekla jedna z návštěvnic.

„Vím, že se lidem bude s touto krásnou stavbou těžko loučit. I proto jsme nejprve uvažovali o tom, že nový pavilon B vznikne v původních zdech toho starého. Jenže se ukázalo, že by to bylo řešení nejen mnohem dražší, ale zároveň funkčně horší než kompletní demolice a výstavba na ‚zelené louce‘,“ řekl k demolici, která se již postupně rozbíhá, ředitel nemocnice. Během února se začne pracovat na demontáži střechy, rozvodů inženýrských sítí, podlahových krytin a výplní otvorů, do konce července by pak měl být objekt zcela rozebrán.

Bez zbytečné prodlevy pak nemocnice chce zahájit výstavbu nové budovy. Do ní se mají přestěhovat čtyři kliniky: neurologie, neurochirurgie, ortopedie a traumatologie. Rozšíří se sem také urgentní příjem, radiologie, centrální operační sály nebo Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Nový pavilon B je podle vedení klíčový pro zvýšení kvality zdravotní péče i další rozvoj nemocnice.

Franz Josef sloužil k léčbě pacientů dlouhých 126 let. O výstavbě nového nemocničního areálu na Tabulovém vrchu rozhodl moravský zemský sněm v roce 1892. Tehdejší zemská nemocnice fungující v bývalém klášteře v místě dnešní Filozofické fakulty UP v Křížkovského 10 již totiž kapacitně nepostačovala, odmítala pacienty a také se nemohla příliš rozvíjet. S výstavbou prvního pavilonu se začalo v roce 1894 a do dvou let bylo hotovo – 14. září 1896 byli do nových zemských ústavů přestěhováni ze staré nemocnice pacienti a 16. listopadu 1896 byla budova slavnostně vysvěcena.

V sousedství krátce nato vyrostl pavilon pro gynekologii a porodnici (1899), v roce 1904 pak budova oční kliniky, obě stavby stojí v areálu nemocnice dodnes. Jak se postupně měnil areál nemocnice, kde mj. v 2. polovině 50. let vyrostly Teoretické ústavy, v nichž sídlí Lékařská fakulta a Fakulta zdravotnických věd UP, a měnily se požadavky zdravotnictví, docházelo i k úpravám Franze Josefa, například v 70. letech byly přistavěny prostory pro nové operační sály. S postupnou modernizací nemocnice po roce 1989 a zejména po výstavbě nového chirurgického komplexu, který se stal novým srdcem areálu, začal význam Franze Josefa opadat. Uvažovalo se o jeho přestavbě s částečným zachováním historické podoby, od tohoto projektu bylo ale nakonec upuštěno. Osud budovy, jejíž některé prostory v posledních letech mimo jiné využívala k výuce fakulta zdravotnických věd, se pak měl naplnit už v roce 2021, demolici však oddálila epidemie covidu-19. I díky tomu se zde například vloni mohl uskutečnit křest knihy vzpomínek dřívějšího přednosty II. chirurgické kliniky Miloslava Dudy, o kterém jsme psali zde.

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)