Jsou známy výsledky voleb do akademického senátu univerzity

Grafika: Michaela Cyprová
Pátek 12. květen 2023, 12:00 – Text: Gabriela Sýkorová Dvorníková

Obměněné složení Akademického senátu Univerzity Palackého (AS UP) na nadcházející tři roky si v květnových elektronických volbách zvolila akademická obec UP. Z 24 členů tohoto vrcholného řídicího orgánu univerzity je k dnešku známo 21 jmen (viz níže), na jedné z fakult se budou volby opakovat. Funkční období nového Akademického senátu UP začne 15. září 2023 a skončí 15. května 2026.

Výsledky hlasování, které probíhalo od 3. do 11. května, zveřejnila hlavní volební komise na základě zápisů dílčích volebních komisí na webu voleb. Volební účast za celou UP byla 19,2 %.

„Mezi fakultami však byly znatelné rozdíly. Nejvyšší volební účast měla právnická fakulta (35 %), následovala fakulta zdravotnických věd (29,3 %), lékařská (25,6 %), tělesné kultury (21 %), cyrilometodějská teologická (20,7 %), filozofická (16,2 %), přírodovědecká (14,7 %) a pedagogická (14,3 %),“ upřesnil předseda hlavní volební komise Zdeněk Svoboda. Senátory se za každou fakultu stanou první dva kandidáti z řad akademických pracovníků a první kandidát z řad studentů.

„Kandidáti, kteří nebyli zvoleni senátory, se na dobu trvání funkčního období AS UP stávají náhradníky senátorů, a to v pořadí podle počtu získaných hlasů zvlášť po fakultách a jednotlivých skupinách náhradníků (studenti či akademičtí pracovníci),“ doplnil Svoboda.

Na cyrilometodějské teologické fakultě nebylo možné vyhodnotit výsledky elektronických voleb z důvodu nesouladu v šifrovacích klíčích. Hlavní volební komise bude dále postupovat podle volebního řádu AS UP. „Pravděpodobně bude nutné volby na této fakultě opakovat,“ uvedl její předseda. Podrobnosti k opakovaným volbám do AS UP na cyrilometodějské teologické fakultě budou v nejbližších zveřejněny na webu voleb a na informačních kanálech fakulty včetně její úřední desky. „Jedná se sice o nepříjemnost, ale zároveň jsme si tím ověřili, jak precizně zabezpečený elektronický volební systém je,“ podotkl Svoboda.

Případnou stížnost na celkový průběh voleb mohou členové akademické obce podat do dvou pracovních dnů od zveřejnění výsledků voleb, tedy do úterý 16. května, a to písemně nebo e-mailem předsedovi hlavní volební komise.

Funkční období nového Akademického senátu UP začne 15. září 2023 a potrvá do 15. května 2026. Termín ustavujícího zasedání nově zvoleného senátu bude předsedou dosluhujícího senátu stanoven v průběhu června.

Akademický senát univerzity je jedním z jejích klíčových řídicích orgánů. Schvaluje například univerzitní rozpočet, reviduje univerzitní předpisy či dohlíží na dění na kolejích a v menzách. Na Univerzitě Palackého má „velký“ senát 24 členů z řad akademické obce, a to vždy dva akademiky a jednoho studenta za každou fakultu. Zasedá zhruba jednou měsíčně v průběhu akademického roku, termíny a pozvánky na zasedání, včetně jednání senátních komisí, stejně jako následně zápisy z nich či odkazy na přímý přenos jednání AS UP jsou k dispozici na webu Akademického senátu UP.

Zvolení kandidáti do AS UP: 

Lékařská fakulta

- akademičtí pracovníci: 

Procházka, Vít, prof. MUDr. Ph.D.

Raclavský, Vladislav, doc. MUDr. Ph.D.

- studenti:

Sarvašová, Katarína

Filozofická fakulta

- akademičtí pracovníci:

Molnár, Ondřej, Mgr., Ph.D.

Kratochvíl, František, M.A., Ph.D.

- studenti:

Nguyen, Michal, Mgr.

Přírodovědecká fakulta

- akademičtí pracovníci:

Smolová, Irena, doc. RNDr. Ph.D.

Botur, Michal, doc. Mgr. Ph.D.

- studenti:

Stehlík, Jan, Bc.

Pedagogická fakulta

- akademičtí pracovníci:

Langer Jiří, doc. Mgr., Ph.D.

Vitásková Kateřina, prof. Mgr., Ph.D.

- studenti:

Voráč Dominik, Mgr.

Fakulta tělesné kultury

- akademičtí pracovníci:

Bělka, Jan, Mgr. Ph.D.

Horák, Svatopluk, RNDr.

- studenti:

Křižanová, Jana

Právnická fakulta

- akademičtí pracovníci:

Tomoszková, Veronika, JUDr., Ph.D.

Hamuľáková, Klára, JUDr. Ph.D.

- studenti:

Kaprálová, Kateřina, Bc.

Fakulta zdravotnických věd

- akademičtí pracovníci:

Aláčová Gaul Petra, Mgr. Ph.D.

Šaňáková Šárka, Mgr. Ph.D.

- studenti:

Uhmanová Barbora

Kompletní výsledky voleb do AS UP jsou k dispozici zde.

 

Zpět

Nastavení cookies a ochrany soukromí

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a případné další síťové identifikátory, které mohou obsahovat osobní údaje (např. jak procházíte naše stránky). My a někteří poskytovatelé námi využívaných služeb, máme k těmto údajům ve Vašem zařízení přístup nebo je ukládáme. Tyto údaje nám pomáhají provozovat a zlepšovat naše služby. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoliv změnit nebo odvolat (odkaz najdete v patě stránek).

(Technické cookies nezbytné pro fungování stránek. Neobsahují žádné identifikační údaje.)
(Slouží ke statistickým účelům - měření a analýze návštěvnosti. Sbírají pouze anonymní data.)
(Jsou určeny pro propagační účely, měření úspěšnosti propagačních kampaní apod.)